Vis meg dine venner, og jeg skal si deg hvem du er?

Møt Salahuddin Barakat, en islamsk lærd bosatt i Sverige. Barakat driver Islamakademiet – som blant annet har vært involvert i arbeid mot radikalisering og ekstremisme – og har sin utdannelse fra islamske lærde fra Tyrkia, Jemen og Pakistan. Han er regnet for å være moderat og dialogvennlig, og er en svært populær figur i svenske medier som gjerne kjører ham frem som et forbilde. I fjor mottok han Malmös menneskerettighetspris. Gjennom Islamakademiet håver han inn statsstøtte.

Dette (bildet) er hva Barakat hadde å si om talen Emmanuel Macron holdt mot radikal islam/islamisme, samme dag som læreren Samuel Patay ble slaktet på åpen gate i Allahs navn. Det forteller jo en hel del om hva slags «moderate muslimer» europeiske myndigheter velger å menge seg med – og hvilke moderate typer medier og andre institusjoner velger å fremheve som eksempler på god integrering. Og det sier noe om hva slags mentalitet våre myndigheter, samfunnsinstitusjoner og organisasjonsliv oppmuntrer og legitimerer når de slenger rundt seg med islamofobi-, rasisme- og fremmedfryktanklager, handlingsplaner mot islamofobi og generell nedgjøring av landets befolkning, dets kultur, tradisjoner og verdier. 

For ikke å snakke om ren historieforfalskning for å fremstille Europa som de eneste skyldige i slavehandel – som om ikke muslimske land drev med det samme, hvorav noen fortsatt gjør – og kolonisering – som om ikke den islamske kulturkretsen har gjort det samme – og fremstille det muslimske Andalusia som toleransens høyborg i forhold til det primitive Europa.

Det hele spiller rett i hendene på islamister, som rekrutterer bredt ved å fremstille europeiske muslimer som evige ofre for krenkelser, islamofobi, rasisme og undertrykkelse.

Og de får altså priser og statsstøtte for å gjøre det. Kan Europa egentlig bli dummere nå?