Verden opp-ned

Integrasjonen av innvandrere fra islamske land går ikke akkurat på skinner, og den multikulturelle idyllen vi ble lovet lar vente på seg. Systematiske rasismeanklager og andre fiffige skjellsord hjelper ikke stort lenger; det gjør heller ikke velmenende løgner innvandringens økonomiske velsignelser for meningmann. De innvandringsliberales komfortable troslære om at alle problemer skyldes innvandringskritikere – og alle andre politiske meningsmotstandere – kunne således ha falt i grus, men heldigvis finnes det råd for uråd:

Når virkeligheten slår seg vrang og vrien, er det bare å snu den på hodet. Og vips; så er innvandreres manglende vilje eller evne til å integrere seg alle andres skyld. Denne gangen er det professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo Torkel Brekke som mener at det pågår en «finansiell ekskludering av muslimer i Norden». Beslutningstagerne er «blinde for hvilket stort tabu boliglån er i islam» og når landet sekulære myndigheter ikke legger til rette for sharia-lover som religionsbasert lånepraksis, ekskluderer de rett og slett muslimer fra boligmarkedet.

I følge det sosiale boligforetaket Ramaas bolig er det bare 11,8 prosent av norsk-somaliere som eier sin egen bolig. Foretaket, som eies av norsk-somaliske Husein Awadnur og skal tilby en «leie-til-eie-modell uten at renter er involvert», hevder at 95 prosent av norsk-somaliere ville kjøpt egen bolig dersom det fantes sharia-lån i Norge, det vil si rentefrie lån.

Det er en meget interessant påstand sett på bakgrunn av den ekstraordinært lave sysselsetting blant nettopp norsk-somaliere. I denne gruppen er for eksempel bare 36 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene i inntektsgivende arbeid – og det er altså ikke heltidsarbeidende. SSB regner faktisk én times lønnet arbeid i uken som «sysselsetting». Blant somaliske kvinner er det således bare 9,5 prosent som jobber mer enn 30 timer i uken. Samtidig bor over halvparten av gruppen i Oslo, byen med landets dyreste boligmarked.

Det er med andre ord noe som skurrer ganske kraftig her, men Klassekampen og NTB stiller ingen kritiske spørsmål til Husein Awadnur. Ikke til Brekke heller, som altså må snu verden opp-ned for å få fortellingen om en stakkars ekskludert gruppe til å falle på plass.

Og det fremstilles selvsagt som et alvorlig integreringshinder (dette også!): får troende muslimer det ikke som de vil, så blir de heller ikke integrert.

Det var gjennomgangstonen i fjor også, da selvsamme Husein Awadnur og kone stilte opp i VG, som ubasunerte det glade budskap: «Stenges ute fra boligmarkedet fordi renter er «forbudt»»:

For dem er renter forbudt. Derfor må Husein og Fosia leie den 80 kvadratmeter store leiligheten i Gamle Oslo – for 17 000 kroner måneden. De mener det stopper dem fra å bli integrert i Norge.

Men nei, Husein, Brekke, Klassekampen, NTB og VG, det stemmer ikke.

  • De stenges ikke ute fra boligmarkedet; de stenger seg selv ute.
  • «Det» stopper dem ikke fra å bli integrert i Norge; de stopper seg selv fra å bli integrert i Norge.

Det er en viss forskjell.

Når man selv velger å stille seg utenfor samfunnet, får man også finne seg i å leve på utsiden. Det er ikke omgivelsenes ansvar eller skyld. Religionsfriheten innebærer ikke at man fritt kan lempe alle konsekvenser av egen tro over på samfunnet og heller ikke at samfunnet skal tilpasse seg eller finansiere livsførselen som springer ut av denne troen.

Dessuten kommer de mest negative reaksjonene på at andre tar vanlige lån fra miljøet de selv er en del av: 48,2 prosent er i følge Awadnur nemlig «redde for negative reaksjoner fra andre dersom de tar boliglån med rente». Den negative sosiale kontrollen er åpenbart sterk i det norsk-somaliske miljøet. Ellers oppgir 87 prosent at de tror det vil «få negative konsekvenser for livet etter døden», mens 56 prosent tror at «det å ta lån med renter kan føre til ulykke».

Javel, og jeg tror at hvis jeg gjør en grimase og vinden snur, så blir jeg seende sånn ut i all evighet. Og hvis problem er nå det? Samfunnets? Hvis det er samfunnets skyld at de aktuelle muslimene – som i utgangspunktet fremviser en åpenbar mangel på vilje til å integrere seg i et ikke-muslimsk samfunn – ikke blir integrert og ikke kommer seg inn på boligmarkedet, så er det også samfunnets skyld at jeg ikke tør å gå ut eller gjøre grimaser når det blåser. Så hvem skal finansiere og bygge en vindtett gangtunnel mellom Ski og Oslo til meg, mon tro?

Siden de ikke stiller noen kritiske spørsmål, må man forresten bare spørre seg: Mener kanskje Torkel Brekke, Klassekampen, NTB og VG at det er norske myndigheters eller «samfunnets» oppgave å hjelpe folk til et bedre liv etter døden?

Kanskje en bedre tilnærming ville være å slutte å dille rundt med troende muslimer og dermed lulle dem inn i troen på at de er verdens navle hvis ulemper og ubehag alltid er alle andres feil og at deres religiøse følelser har noen slags forkjørsrett i samfunnet? Norge er og kommer til å forbli et ikke-muslimsk land i overskuelig fremtid, og jo flere muslimer som innser og tilpasser seg det, jo bedre for gruppen som helhet.

Og mange klarer jo også det, så hvorfor er det så viktig for ikke-religiøse medier og andre innvandringsliberale å fremstille det som stikk motsatt?

Likte du det du leste? Støtt gjerne Gjenstridig.no på Vipps 918 18 142 eller PayPal.