Tyskland berømmer Hellas for å ha voktet Europas grense

Den tyske viseministeren Helmut Teichman uttalte nylig at Hellas har gjort en utmerket jobb med å vokte Europas grenser, ifølge Greek City Times. Han omtalte også flytting av 50 enslige mindreårige asylsøkere fra Hellas til Tyskland som første steg i et planlagt flertrinnsprosjekt, og oppfordret samtidig andre EU-land til å ta del i initiativet til å flytte enslige mindreårige asylsøkere fra Hellas

–We are taking a first step now and taking 50 unaccompanied children, but I can say from now on that it will not be the last. We are ready to tak on a total of up to 350 children, said the German Deputy Foreign Minister.

Leter etter løsning

Viseministeren slo fast at Tyskland, sammen med ni andre EU-stater og Hellas, leter etter en europeisk løsning for de greske øyene, som er oversvømmet med ulovlige innvandrere. Teichmann oppfordret resten av Europa til å delta i fordelingen, og planen er å sette inn trinn to etter at coronavirus-epidemien er over.

– Luxembourg and Germany have taken the first step. However, other steps must be taken by the rest of our European friends, who want to take part in the initiativ and urge the rest of the states, which I am doing now, to plan the second step now and implement it after the coronovirus pandemic, he said.

Styrking av Europas grenser

Helmut Teichmann bemerket at en ny immigrasjonspakt, med fokus på nye asyllover for Europa kommer til å være en prioritet for Tyskland siste halvår i år. Den nye loven er ment å skulle avhjelpe stater som strever med stor illegal innvandring, hovedsakelig Hellas, Spania og Italia. Videre understreket han at Europa trenger sterke ytre grenser, noe som vil bli hovedpilar i den nye asylloven.

Den tyske statssekretæren unnlot å kritisere Tyrkia for ulovlig og farlig opptreden ved grensen til Hellas.