Trine Skei Grande: Kringsatt av idioter?

– Vår historie er full av store kunstnere som har sagt og ment idiotiske ting, sier Trine Skei Grande til nettsiden Subjekt.no, som tolker utsagnet som et forsvar for forfatteren J.K. Rowling.

Ja, og det oppveies dessverre ikke av at vår samtid er full av middelmådige politikere som sier og mener idiotiske ting.

For hva var det nå Rowling sa som var så idiotisk? Huff ja, hun tillot seg å påpeke at biologi er biologi og at kvinner derfor er kvinner, ikke «folk som menstruerer» eller «blødere» slik den stadig mer intolerante og autoritære transbevegelsen forsøker å bølle og true alle til å mene/si i et angivelig forsøk på å inkludere biologiske menn som føler seg som kvinner. I realiteten forsøker de – helt på linje med totalitære, menneskefiendtlige ideologier og regimer verden over – bare å tvinge befolkningen til å fornekte realiteter og si/si seg enig i påstander og virkelighetesbeskrivelser de vet at er løgn. Det er en velkjent undertrykkelsesmekanisme.

Men biologiske kvinner er altså det eneste kjønnet på planeten som har livmor og menstruerer, og det faktum endrer seg ikke fordi noen transmenn – biologiske menn som selvidentifiserer seg som kvinner – personlig føler at de har en livmor med alt som hører til. Dette er ikke en gang en mening, det er en naturlov; et ubestridelig biologisk faktum, som jo ikke lar seg oppheve av hverken politisk ønsketenking eller virkelighetsfjerne skrivebordsteorier. Så det er den radikale transbevegelsens virkelighetsflukt og ideologisk styrte forsøk på å oppheve den menneskelige biologi som er idiotisk, ikke Rowlings faktuelle påpekninger.

Og hvis Trine Skei Grande faktisk mener at en naturlover som biologi er idiotiske og at det er idiotisk å påpeke det, så har hun i likhet med transbevegelsen selvidentifisert seg som en idiot hun også. Det er om ikke annet en type selvidentifisering 99.9999999999999 prosent av jordens befolkning kan si seg enig i – og det helt uten mobbing og øvrig påtrykk fra en like totalitær som skrullete bevegelse på Twitter.