Tele- og Vippstrøbbel

En langvarig stillingskrig med et alt for stort teleselskap er over og den tapte man naturligvis med glans. Følgelig har man funnet seg i å få nytt mobil- og Vippsnummer, som er 918 18 142.

De største tapene i felten fant dessverre sted på Vipps-fronten, der hele historikken gikk med i første trefning. Der jeg har pleid å takke hver og en personlig for hvert eneste Vipps-bidrag til Gjenstridig.no, har jeg beklageligvis ikke fått gjort det de siste månedene. Det er jeg oppriktig lei meg for og ber alle som har bidratt til driften av Gjenstridig.no, men ikke har fått den takken som tilkommer dem, om forlatelse. Nå som jeg måtte bytte nummer er historikken og dermed alle Vippsmeldinger på gammelt nummer gått ugjenkallelig tapt. Derfor kommer takken her: Tusen hjertelig takk skal dere ha for alle velvillige bidrag og alle vennlige tilbakemeldinger – jeg setter enormt pris på begge deler og er dypt takknemlig for all den støtten og interessen som stadig blir meg til del. Fra nå av kommer takken på løpende bånd igjen.