Sverige: 6 av 10 arbeidsledige er innvandrere

Sveriges økonomi er i trøbbel. I følge Sveriges kommuner og landsting (SKL) – som tilsvarer Kommunenes Sentralforbund – er 69 kommuner i regelrett krise, med tosifrede antall millioner i underskudd på særlig sosialbudsjettet. De kommunene som er verst ute, er de samme som har tatt i mot flest asylsøkere og familiegjenforente.

Og nå øker arbeidsledigheten nasjonalt. I slutten av juli var 344 000 personer registrert som arbeidsledige. Det er 5000 flere enn i juli 2018.

– Dette er en tydelig økning, og vår vurdering er at arbeidsledigheten kommer til å fortsette å øke utover høsten 2019 og 2020. Forklaringen er delvis en lavkonjunktur og delvis at det er færre subsidierte ansettelser, sier enhetssjef for analyseavdelingen på Arbeidsformidlingen Anders Ljunberg.

Innvandrere utgjør nå majoriteten av Sveriges arbeidsledige. Av de registrerte arbeidsledige i juli var 145 000 innenriksfødte – hvilket inkluderer svenskfødte med innvandrerforeldre – og 199 000 utenlandsfødte. Av dem er 166 000 fra land utenfor Europa.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till 156.000, 5.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

92.000 personer hade olika former av arbete med stöd, knappt 9.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Det totala antalet nyanmälda lediga platser var 62.000, jämfört med 70.000 samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 2.600 i juli, Det är något lägre än genomsnittet för de senaste tolv månaderna.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 46.000 inskrivna arbetslösa i juli, 1.000 färre än under samma månad förra året.