Svensk politi utdanner 30 tåregasskyttere

Tåregass kan brukes av svensk politi til å skille folkemengder når det er fare for opprør, men det har ikke vært tatt i bruk på flere år. Nå satser politiet på å utdanne rundt 30 tåregasskyttere, ifølge Polistidningen. Tåregasskytterne skal kunne settes inn ved demonstrasjoner, fotballkamper og andre folkesamlinger som utarter til bråk. Dette er en etterlengtet mulighet, sier Jesper Molander, virksomhetsutvikler i Den särskilda polistaktiken (SPT).

Svensk politimyndighet har kjøpt inn granatpistol GL 06 som kan brukes til å skyte opp tåregassgranater over en folkemengde og spre en sky av tåregass.

– Vi har sedan länge identifierat att vi behöver en metod för att agera på längre avstånd mot folksamlingar, säger Jesper Molander.

Tåregass kan være det mest skånsomme alternativet i enkelte tilfeller, sier Molander. Han påpeker at politiet ellers kanskje måtte gå inn i en folkemengde med hester, hunder, kjøretøy eller politi bevæpnet med batonger og OC-spray, noe som skaper stor risiko både for politipersonell og motparter. 

Molander understreker at fokus fortsatt skal ligge på konfliktredusering gjennom dialog, men at politiet nå vil ha et alternativ for hardere skyts dersom et evenement utarter.

Brukes i Norge

Tåregass brukes av politiet i mange andre land for å spre folkemengder, blant annet i Norge og Danmark. Jesper Molander viser til flere tilfeller i Sverige de senere årene der tåregass hadde vært et bra alternativ. Men en slik bruk av tåregass kan kun brukes av spesialutdannet personell, derfor satses det nå på å utdanne egne skyttere til dette formålet. De rundt 30 skytterne skal fordeles på tre storbyregioner, Stockholm, Vest (Gøteborg) og Syd (Malmø) i første omgang, men på sikt er det ønskelig å utdanne skyttere til å dekke også de fire andre politiregionene.