Straff Hege Storhaug, vær så snill!

En rekke av landets statsstøttede organisasjoner tåler ganske enkelt ikke at noen i demokratiet Norge har andre meninger enn dem selv – og i hvert fall ikke at de forvorpne blasfemikerne får statsstøtte i likhet med dem selv – og krever nå Hege Storhaug i tenketanken Human Rights Service straffet.

Det gjør de i den sedvanlige «skyggerapporten» til FN; et FN som domineres av udemokratiske, menneskerettighetsbrytende stater som blant annet ønsker å kriminalisere kritikk av islam. Her er åpenbart norske, statsstøttede organisasjoner helt på linje, for i følge «sivilsamfunnet» fortegner Storhaug islam i boken Islam. Den 11. landeplage. Uha, for eit fælsleg brotsverk! 

Antirasister i arbeid!

«Sivilsamfunnet» minner derfor FN høflig om at de jo selv har pålagt norske myndigheter å «effektivt etterforske hatefulle ytringer og dømme de skyldige».

Når jeg skriver «sivilsamfunnet» i hermetegn, så er det fordi det egentlig ikke er sivilsamfunnet som snakker her. Rapporteringen til FN foregår nemlig omtrent slik: Hvert femte år må regjeringen innrapportere hvordan det går med implementeringen av ulike konvensjoner som er signert og ratifisert på forskjellige områder i Norge. I tillegg til de offisielle rapportene kan «sivilsamfunnet» utarbeide og sende inn sin helt egen rapport om samme sak. Barne- og Likestillingsdepartementet utnevner en koordinator for denne rapporten og finansierer den. Det ferdige arbeidet kalles i dagligtale «supplerende rapport» eller «skyggerapport» og er i følge retningslinjene «det sivile samfunns fremstilling av hvordan man vurderer Norge sin etterlevelse av konvensjonene og fremtidige utfordringer».

Dette er ting normale mennesker med normalt arbeid er så heldige at de slipper å vite – og bra er det, for noen kunne jo komme til å stille spørsmål ved denne bruken av ærlige folks skattepenger – og derfor slipper å bry seg om. Det aktuelle «sivilsamfunnet» blir attpåtil beskyttet av media-Norge, som bemannes av journalister som er for slappe til å forklare problemstillingen for leserene sine. Det man ikke vet, har tross alt ikke Antirasistisk Senter og deres politiske og mediale støtter vondt av! Når «sivilsamfunnet» har fremført kritikken sin, gjentar FN den – og så får vi flotte overskrifter som at «FN kritiserer Norge for…[fyll ut ditt brennende ønske her]» eller som i dette spesifikke tilfellet: «FN ber Norge fjerne HRS fra statsbudsjettet og straffe Hege Storhaug». Det lyder jo langt, langt bedre enn «Rune Berglund Steen og Antirasistisk Senter forsøker å komme Hege Storhaug til livs igjen», må vite.

Det er for øvrig håp om at dette siste vil endre seg radikalt etter at regjeringen Solberg så vennlig underskrev FNs nye migrantpakt, hvor man blant annet forplikter seg på å «promotere uavhengig, objektiv kvalitetsrapportering fra medier, inkludert internettbasert informasjon, inkludert ved å gjøre mediefolk følsomme og utdannet på migrasjonsrelaterte saker og terminologi, investere i etiske rapporteringsstandarder og annonsering, og stanse bevilgninger og annen støtte til medier som systematisk promoterer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering av migranter, i full respekt for pressefriheten».

Ja, er det noe FNs dominerende gruppe har, så er det full respekt for pressefriheten. Det er nok derfor dette punktet er med i pakten i utgangspunktet, skal du se. Og det er sikkert derfor den samme, dominerende gruppen i årevis har presset på i nær sagt samtlige FN-forum for å kriminalisere kritikk av islam.

I henhold til avtalens punkt 24-25 skal det opprettes en egen implementeringskontroll for å holde oversikt over hvordan signaturlandene oppfyller forpliktelsene de har signert på. Det vil si at hvis noen i «sivilsamfunnet» synes at for eksempel VG eller Aftenposten ikke rapporterer objektivt nok om innvandring eller promoterer intoleranse og fremmedfrykt – hvilket særlig islamske organisasjoner allerede har hevdet i årevis – kan de nå klage til FNs implementeringskontroll. Og så vil ikke overskriftene i de andre avisene lenger være: «Moskè mener at VG sverter islam» eller «Islamsk Råd Norge mener at Aftenposten promoterer innvandringskritikk». Det vil hete: FN mener at…

Skal tro om våre ærede journalister finner grunn til å opplyse om realitetene bak «FN-kritikken» da? Og om det kommer noen avisledere som påpeker det uhyrlige i at den norske staten sponser små, sære aktivistorganisasjoner med skattepenger for å klage inn frie, demokratiske organisasjoner, medier og enkeltindivider til udemokratiske, seriemenneskerettsforbrytende stater i den tredje verden – i den hensikt å få gjennomslag for en politisk agenda de ikke selv greier å få igjennom på egenhånd via den frie debatten på hjemmebane?

Så stort og vidtfavnende er nemlig det såkalte «sivilsamfunnet» som skriver tilstandsrapporter om Norge til FN og/eller andre overnasjonale institusjoner. De er ganske enkelt et sammenrenn av aktivistorganisasjoner, hovedsakelig på den innvandringsliberale venstrefløyen, med nær sagt likelydende politisk ideologi. Få, om noen av dem, hadde overlevd på egenhånd hvis det ikke var for at de får statsstøtte. De er på ingen måte representative for sivilsamfunnet; bare seg selv og tydeligvis deler av det politiske, kulturelle og mediale miljøet.

Eller rekk gjerne opp hånden alle som mener at disse organisasjonene representerer deg som del av sivilsamfunnet:

Antirasistisk Senter
Det mosaiske trossamfund
Den ortodokse kirke i Norge
Foreningen for skolte-/østsamene i Neiden
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)
JussBuss
Kirkens Bymisjon
Krisesentersekretariatet
Kven Øst
Leieboerforeningen
Minotenk
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Norsk Folkehjelp
Norske Kveners Forbund
OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)
Press (Redd Barnas ungdomsorganisasjon)
Pro Senteret
Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg
Romsk råd
Romani Kher
Skeiv Verden
Taternes landsforening
Utdanningsforbundet

Hvis du lurer på hva organisasjoner som for eksempel leieboerforeningen og Skeiv Verden gjør på denne listen, kan du bare sette deg ned å lese andre skyggerapporter. Den ene tjenesten er jo den andre verdt, så når Leieboerforeningen eller Skeiv Verden vil klage over noe i sin egen skyggerapport til FN, så skriver de andre seg selvfølgelig på som takk for sist. Hva Det mosaiske trossamfund gjør blant organisasjoner som klager inn en islamkritiker for et FN som stort sett består av islamdominerte stater, hvor av mange har dødsstraff for blasfemi og nærer et morderisk hat til jøder, forklares vel best av Ervin Kohns mange hatter som både styreleder for det første og nestleder i Antirasistisk Senter (ARS).

De statsstøttede organisasjonene på listen unnslår seg altså ikke for å innrapportere og faktisk be FN – dominert av udemokratiske stater som presser på for å kriminalisere islamkritikk og ikke minst: stater som har dødsstraff for samme – pålegge norske myndigheter å etterforske og straffe en forfatter, et enkeltindivid, for å ha «fortegnet islam» i en bestselgende bok i det frie demokratiet Norge.

Flere av statene Antirasistisk Senter og vennene deres appellerer til, har ikke bare dødsstraff for islamkritikk – også kalt blasfemi – men aggressive masser som mer enn gjerne tar saken i egen hånd. Det bør være nok å minne om Asia Bibi-saken i Pakistan, for ikke å nevne alle drapene som har fulgt i kjølvannet av landets dødelige blasfemilovgiving. Det er nå flere miljøer i Europa, også i Norge, som støtter denne tankegangen. Over hundre av dem demonstrerte for eksempel åpenlyst i Oslo mot henrettelsen av mannen som drepte guvernør i Punjab Salman Taseer fordi han støttet Bibi og ønsket å endre landets blasfemilov.

Men det er åpenbart ikke mye tak i det norske «sivilsamfunnet», for 200.000 – som er beløpet de får for å skrive FN-rapporter – er mange penger, og dersom gjerrigknarkene i ARS la til litt fra sitt eget budsjett (dine skattepenger i arbeid!), burde da det være mer enn nok til å skaffe seg sin egen betalte blasfemimobb for å rydde vederstyggeligheten Hege Storhaug permanent av veien? Bare sånn at «sivilsamfunnet» vårt endelig får sove godt om natten, liksom?

For uten Hege; ja, da blir nok de 59 prosentene som mener at det foreligger «en fundamental konflikt mellom islam og det øvrige samfunnet» øyeblikkelig positive til islam og muslimsk innvandring!

Men ARS har vel tenkt strategisk. Èn ting er at det galopperende Hege-hatet deres får dem til å rapportere henne – et enkeltindivid – til en rekke redselsregimer i håp om at de vil tvinge norske myndigheter til å straffe henne; det kan de nok komme unna med i et land med medier som ikke orker å kritisere de såkalt godes gjøren og laden på lederplass. Noe helt annet er jo å åpenlyst hisse opp den morderiske mobben de og vi allerede vet at finnes i Norge og det øvrige Europa. Likhauger som den i det religionskritiske Charlie Hebdos redaksjonslokaler er muligens ikke så heldig for ens eget image som man innerst inne skulle ønske?

Vel vel, det er jo sivilsamfunnets skattepenger som er i arbeid her, så vi får ønske «sivilsamfunnet» lykke til. Tilværelsen på Ila skal, etter hva jeg hører, ikke være så aller verst, så Hege vil nok komme uskadd derifra – hvis hun bare husker å tygge forsiktig på tilsendte kaker i tilfelle det er gjemt baufiler i dem.