Store problemer på tospråklig gymnas i Danmark

Viby Gymnasium i Aarhus i Danmark har store problemer med en gruppe elever med en annen etnisk bakgrunn. En nylig utgitt rapport fra Skoletryghed forteller om uro, konflikter og en så vanskelig situasjon at skolen ser det nødvendig å både vakter og pedagogisk personale som skal holde problemet i sjakk på skolen hver dag. Nå er både ledelse, regionsformann og politikere alvorlig bekymret. Skolehverdagen er preget utrygghet på grunn av av slåsskamper, straffereaksjoner og generell uro fra en gruppe tospråklige elever, ifølge Jyllands-posten.

Jyllands-Posten har fået aktindsigt i en rapport, hvor det bl.a. fremgår, at to grupper elever med anden etnisk baggrund var i slåskamp på skolens grund før jul. Konflikten udviklede sig, og en gymnasiefest blev aflyst, da der var forventning om, at udefrakommende ville trænge ind til festen for at »finde og straffe« elever. Det beskrives også, hvordan 30 elever med »to-kulturel« baggrund gør andre elever utrygge. De har en udadreagerende adfærd og grupperer sig i den centrale vandrehal, hvor de har en hård tone over for hinanden og tilfældigt forbipasserende.

Andelen tospråklige har steget betraktelig

Skolens andel av tospråklige elever har økt fra 25,8 prosent til 40 prosent bare siden 2016, på første trinnet er andelen over 50 prosent. Skolen har i mange år hatt en høyere andel elever med en annen etnisk bakgrunn enn dansk i mange år, men i de senere år har det skjedd en bekymringsfull utvikling, forteller rektor Lone Sandholdt Jacobsen. Hun mener at elevsammensetningen er en del av problemet.

– Det giver bestemte udfordringer med nogle elever. Mit bedste bud er, at vi har en lille gruppe unge mennesker, der er vant til, at nogle hele tiden har hjulpet dem med deres adfærd i f.eks. folkeskolen. Men på en ungdomsuddannelse skal man selv kunne læse de uskrevne koder for at indgå i fællesskabet, siger hun og tilføjer, at skolen har identificeret de elever, som har brug for ekstra hjælp. Vi sætter massivt ind og gør det gerne, men eftersom elevsammensætningen har udviklet sig, som den gør, har vi stået med en stadig større gruppe, der har behov for hjælp.

Store utfordringer

Bakgrunnen for rapporten er en konflikt på første trinnet i desember i fjor. Konflikten kom ut av kontroll, med vold, trusler og sjikane. Ledelsen valgte derfor å avlyse årets siste gymnasiefest og leide inn det private konsulentfirmaet Skoletryghed for å kartlegge og løse problemene. 

Ifølge rapporten fra Skoletryghed i ble det kontatert at skolen har tildels store utfordringer med en gruppe elever på ca 30 personer som kommer fra en tokulturell bagrunn. De samler seg i grupper i hallen på skolen, spesielt rundt toalettområdet, der de utover en «hard sjargong» både overfor hverandre og overfor andre elever, som føler seg trengt opp i et hjørne. En rekke lærere har uttrykt frustasjon på skolens intranett og har blant annet beskrevet at denne gruppen skaper utrygghet i klassene og trekker undervisningsnivået ned. Lærerne har uten hell forsøkt å irettesette dem. De beskriver det også som at folk utenfor skolen har trekker inn i området og bruker det som et sted de kan oppholde seg på dagtid.
Flere elever forteller om utrygghet i klassen og rapporten konkluderer med at en rekke elever tilsynelatende ikke er forberedt på hva som kreves for å gå på gymnaset.

– Direktør Jon Valdemar Andersen fra det private konsulentfirma Skoletryghed, der på bestilling fra gymnasiets ledelse har udarbejdet rapporten, understreger, at det er en meget lille del af eleverne, der står bag uroen. Men siger samtidig, at det kan være ødelæggende for et gymnasium, hvis problemerne ikke håndteres. Han har kendskab til lignende forhold på ca. 20 andre ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelserne, herunder gymnasierne, har i de senere år modtaget en del unge, som kommer med en skolefremmed baggrund. Det skaber en betydelig lokal udfordring for nogle gymnasier, siger han.

Integreringskonsulent Henrik Kokborg kaller kulturelle konflikter for «allmenne» på gymnasier med en viss mengde tospråklige elever. 

Ledelsen på skolen har brukte rapporten til å gjøre Region Midtjylland oppmerksom på at en stigende andel tospråklige elever har skapt sosiale og faglige problemer og at elevene polariserer seg i et hurtig tempo. Skolens ledelse er redde for at uroen kan eskalere til potensielt farlige situasjoner. Regionspolitikerne reagerte med å gjerne klasser fra syv populære gymnaser og spre disse elvene fra utsatte boligområder for å skape en bedre elevsammensetning i hele kommunen.