– Statsministeren kan berolige muslimer uten å gi legitimitet og støtte til ekstreme miljøer

I forbindelse med det alvorlige, men feilslåtte terroranslaget mot moskèen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, hadde Solberg-regjeringen dårlig dømmekraft nok til å møte opp hos Tawfiiq Islamic Center i Oslo for å berolige landets muslimer. – Jeg er takknemlig for å være hos dere i dag, sa Erna Solberg i talen, og la til at «hat og muslimfiendtlige holdninger må vi bekjempe sammen.» Det spørs imidlertid om Tawfiiq-miljøet er de rette samarbeidspartnere, for selv spyr moskèen og deres «islamske akademi» (Tawfiiq Islamic Academy) ut hat mot homofile, kvinner og annerledestroende/ikke-troende.

Leder og grunnlegger av Ex-muslims of Norway Cemal Knudsen Yucel. Bilde: Privat.

Tawfiiq Islamic Center – som beklageligvis er landets største somaliske moskè – mener for eksempel at AIDS skyldes homofile og at homofile bør myrdes. De anbefaler også pisking og steining som straffemetoder for en rekke forhold som tilhører privatlivets fred, mener at kvinner ikke kan dra på dagsturer uten mannlig følge og inviterer kjente hatpredikanter som åpenlyst fremmer hat mot ikke-troende/annerledestroende. Ikke den ideelle samarbeidspartner mot hat, fiendtlighet og radikalisering, med andre ord. Og vi kan nok trygt konstatere at hva det omgivende samfunns «muslimfiendtlige holdninger» angår, er miljøer og moskèer som Tawfiiq en stor del av problemet, ikke løsningen.

Regjeringen og Erna Solbergs manglende dømmekraft får da også kraftig kritikk av grunnlegger og leder for organisasjonen Ex-muslims of Norway, Cemal Knudsen Yucel. – Stasministeren kan berolige muslimer og fordømme enhver vold og terror uten å gi legitimitet og støtte til miljøer som har ideologier som ikke er forenelige med våre verdier, sier han til Gjenstridig.no.

Cemal Knudsen Yucel viser til at det offisielle Norges legitimering av slike miljøer har store negative konsekvenser, ikke minst for de muslimske miljøene selv: – Enhver legitimitet og støtte til disse miljøene fra politikere, vil bidra til at de ekstreme miljøene blir en sterkere sosial og politisk maktfaktor. Først i deres eget miljø og deretter i storsamfunnet.

Han viser også til norske myndigheters særdeles uheldige vane med å la selvutnevnte moskèledere representere norske muslimer i offentligheten: – For det første må statsministeren vite at ingen moskè representerer alle muslimer i Norge. For det andre får islamske terrorister næring av samme ideologi og teologi som Tawfiiq-moskèen har. For det tredje må alle innse at vi ikke kan løse problemene ved å fokusere på bare en side av saken, som problemet med vestlig terror og hat, uten å samtidig fokusere på problematiske sider av islam. Enhver ideologi bak terrorhandlinger må konfronteres åpent, sees fra begge sider og det på en sakelig måte, uavhengig om det er rasistisk eller islamistisk terror, sier han.

Lederen for EX-muslims of Norway mener at vi nå ser resultatet av en årrekke med feilslått politikk. Han sier til Gjenstridig.no at han frykter fremtiden dersom politikerne ikke nå retter opp feilene som er blitt gjort i årenes løp:

– Før vi snakker om handlingsplaner mot «islamofobi», burde vi snakke om islams hat mot vantro, kvinnesyn, hat mot homofile, jødehat, jihad, blasfemi, lover mot apostasi (frafall fra islam; en handling flere retninger innen islam krever dødsstraff for) og sharialovgiving. Vi trenger et åpent samfunn hvor alle kan si sin mening om enhver religion, ideologi eller livssyn, uten å risikere å bli stemplet som onde, sier Cemal Knudsen Yucel, og legger til:

– Vi må fordømme og kjempe mot enhver som utøver eller oppfordrer til vold. Vi trenger ytringsfriheten i dag mer enn noensinne.

Synes du at de forskjellige moskèer/miljøer bør belyses og kritiseres, og ikke minst at det offisielle Norge fortjener flengende kritikk av sin ukritiske omfavnelse av salafister og/eller radikale moské-miljøer og organisasjoner? Støtt gjerne Gjenstridig.no ved å like og dele artikkelen eller gi en skjerv til driften på Vipps 918 18 142 eller Paypal.