Skyte sine egne?

Den flerkulturelle nisjeavisen Utrop, med redaktør Majoran Vivekananthan i spissen, har hanket inn en politisk filosof Torvald Therkildsen, som selv har tenkt og tenkt og nå ber norsk venstreside tenke nytt om våpen og bevæpning. For «bevæpnede minoriteter er svært vanskelige å undertrykke», som filosofen selv uttrykker det, hvilket Utrop faktisk har brukt som overskrift i den besynderlige artikkelen. Under en illustrasjon av en politimann med kølle som klabber ned en person som allerede ligger nede.

Herr filosofen forklarer at undertrykkelsen av minoriteter i Norge har vært og er enorm, og at minoriteter således ikke er trygge i et Norge hvor myndighetene har voldsmonopol. Som eksempler på hvor utrygge minoriteter er i vårt voldsmonopoliserte land, viser Therkildsen til at «barn og unge med innvandrerbakgrunn har en langt større sannsynlighet for å bli utsatt for vold», mens samiske personer er særlig utsatt for vold, mer enn noen andre minoritetsgrupper i landet.»

Norsk venstreside bør følgelig være villige til å diskutere hvordan de best kan beskyttes, av seg selv og sine allierte. Therkildsens svar er at minoritetene bør bevæpnes.

Dokumentasjonslenke nummer 1. Skjermbilde: Utrop

For å dokumentere påstandene om de to minoritetsgruppenes utsatthet for vold i det undertrykkende Norge, lenker Therkildsen til to artikler. Interessant nok virker ingen av lenkene, og det er det kanskje en grunn til? Selv kan jeg tenke meg to som har nær sammenheng: 1. Husfilosofen har bare lest de tre ordene han var ute etter («vold», «innvandringsbakgrunn» og «samisk») og/eller skjønte ikke det han leste. 2. Ansvarlig redaktør Majoran Vivekananthan leste nok til å skjønne hva han leste og har derfor ikke noen større lyst til at DU skal lese det.

For om «barn og unge med innvandrerbakgrunn» og «samiske personer» bør bevæpnes for å beskytte seg mot vold og overgrep, så er det i så fall ikke norske myndigheter og politiet de – og det Therkildsen kaller deres «venstreorienterte allierte» – blir nødt til å skyte på: det er deres nærmeste omgivelser.

I 2016 fremgikk det riktignok av NOVA-rapporten UngVold 2015 at barn med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn har fire ganger så høy sannsynlighet for å bli utsatt for vold – også grov – som andre grupper barn i landet, men det er ikke fra majoritetsbefolkningen eller myndighetene. Det er i sitt eget hjem og volden utøves av far og mor. Hele 19 prosent av ungdom med ikke-vestlig bakgrunn har opplevd grov vold fra mor.

I Oslo har nesten alle som dømmes for familievold (og nei, kjære Utrop og Therkildsen, «familie» er ikke et høyreekstremt kodeord for «myndigheter», «majoritetsbefolkning» eller «politiet») innvandrerbakgrunn. I perioden 2013-2016 hadde hele 82 av de 89 dømte for familievold innvandrerbakgrunn. 85 prosent var fra Afrika eller Asia.

Over til «samiske personers» utsatthet for vold. Bildet er nokså likt her: I 2015 oppga nærmere 50 prosent av samiske kvinner og 40 prosent samiske menn at de var utsatt for vold. Hvor kommer volden fra?

Dokumentasjonslenke nummer 2. Skjermbilde: Utrop.

«– Flere saker som omhandler vold i de samiske miljøene, har fått oppmerksomhet i media tidligere. Det ble likevel ingen diskusjon i de samiske miljøene. Det ble bare stille. Vi har kanskje manglet språk for denne problematikken, sa førsteamanuensis ved HiOA Astrid Eriksen, som selv er fra Tysfjord og har skrevet en doktoravhandling om temaet. Det finnes flere rapporter om den omfattende volden særlig samiske kvinner blir utsatt for, og samtlige peker på vold – og utbredt aksept for vold – i «det samiske miljøet» (og nei, kjære Utrop og Therkildsen, «det samiske miljøet» er ikke et høyreekstremt kodeord for «myndigheter», «majoritetsbefolkning» eller «politiet»).

Therkildsens egen lenke, hvis lenkenavn kan sees når man holder musepekeren over den, går til Norges institutt for menneskerettigheter (Nihr). Overskriften som møter deg der er «Vold i nære relasjoner i samiske samfunn» (og nei, kjære Utrop og Therkildsen, «nære relasjoner» er ikke et høyreekstremt kodeord for «myndigheter», «majoritetsbefolkning» eller «politiet»).

Men nå lever de aktuelle miljøene tydeligvis farlig, ettersom Utrop og Therkildsen synes det er en god idè å bevæpne ofrene og implisitt gi dem tillatelse til å skyte for å beskytte seg mot den undertrykkende volden de faktisk blir utsatt for.

Hvordan ytterligere voldsutøvelse innad i minoritetsmiljøene skal beskytte minoriteter mot statlig, voldsmonopolisert og enorm undertrykkelse, fremgår ikke av herr filosofens artikkel. Men vi kan alltids gjette.