På tide å trekke i nødbremsen snart?

Statistisk Sentralbyrå (SSB) opplyser at antallet stemmeberettigede ved årets kommunevalg er på 4,2 millioner, opp fra nærmere 3,8 millioner i 2011. Det er rundt 400 000 nye stemmeberettigede på bare åtte år, og innvandring står for tre fjerdedeler av økningen.

Av alle stemmeberettigede i 2019 utgjør norske statsborgere med innvandrerbakgrunn 293 500 – opp fra 181 800 i 2011. Utenlandske statsborgere utgjør nå 388 900, opp fra 207 000 i 2011. Til sammen utgjør disse to gruppene hele 682 400 av landets 4,2 millioner stemmeberettigede. For bare 8 år siden utgjorde de samme gruppene 388 800 av landets stemmeberettigede.

Der disse to gruppene utgjorde 10,2 prosent av alle stemmeberettigede i 2011, utgjør de nå 16,2 prosent. Det er en formidabel økning. Og så vidt meg bekjent er ikke de oppsiktsvekkende forholdene en gang nevnt i de etablerte mediene.

Stemmeberettigede 2019 fordelt på grupper. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

I 1999 var den samme andelen 5,4 prosent. «Vi har altså hatt nøyaktig en tredobling i andelen på 20 år», skriver Minervas Jan Arild Snoen, som har sett nærmere på tallene og brutt dem ned på gruppenivå.

For innvandrere fra Sverige og Danmark ha antallet stemmeberettigede gått litt ned, mens stemmeberettigede/statsborgere fra land i Afrika og det islamske Asia – som begge omfatter Midtøsten (såkalte R3-land) – har hatt både stor og rask vekst:

Innvandrere/statsborgere fra Somalia har økt til hele 18 000 i 2019 fra 1626 i 1999 – altså på bare 20 år. I samme periode har personer fra Irak med stemmerett økt fra små 900 personer til 19 000, pakistanere fra 8000 til 25 500, mens syrere har gått fra nærmest null i 2015 til 9 800 i 2019.

I Oslo er for øvrig andelen innvandrere og utenlandske statsborgere med stemmerett blitt skyhøy: fra 15,2 prosent i 1999, til 24,7 prosent i 2011 og hele 30,6 prosent i år. Oslo har da også i mange år vært en av de europeiske byene med størst og raskest befolkningsvekst, og forventes å vokse med nærmere 200 000 i løpet av de neste 21 årene. Selv Dagbladet kaller det en befolkningseksplosjon.

Det er grunn til å minne om at nær sagt all befolkningsvekst her i landet er innvandringsdrevet og det har den vært siden 2004.

Innvandringen har riktignok gått noe ned de siste årene, men nettoinnvandringen (innvandring minus utvandring) er fortsatt enorm. Faktum er at vi har en årlig tilvekst på en mellomstor by i året:

I rekordårene 2011 og 2012 fikk vi to helt nye Moss (47 000 innbyggere x 2).
I 2013 et helt nytt Bodø (40 000).
I 2014 et helt nytt Tønsberg (38 000).
I 2015 et helt nytt Haugesund (31 600).
I 2016 et helt nytt Kongsberg (26 000).
I 2017 et helt nytt Lillehammer (21 300).
I 2018 et helt nytt Jessheim (18 000).

I 2017 ble det for øvrig kjent at over halvparten (56 prosent) av all sosialhjelp i landet går til innvandrere, og av dette går 86 prosent til innvandrere fra R3-land i Afrika og Asia. I Oslo er tallene enda verre: der går hele 71 prosent av all sosialhjelp til innvandrere.

Slik stemmer innvandrere og etterkommere fra R3-land. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

I 2007 viste en undersøkelse at 8 av 10 ikke-vestlige innvandrere i Oslo stemmer på Ap eller SV. 74 prosent svarte imidlertid at de ikke ville stemme dersom de ikke hadde noen «egne kandidater å stemme på». En rapport fra SSB i 2017 viser at denne trenden ikke har avtatt:

Det er innvandrere fra Afrika, Asia etc. som er den største gruppen blant stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn, etterfulgt av norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia etc. Vi vil derfor gi disse to gruppene mest plass i dette kapittelet, men også de med bakgrunn fra Vest-Europa etc. og østeuropeiske EU-land er med i noen av analysene. Vi ser først på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre slått sammen til tre grupper av personer med innvandrerbakgrunn, etter landgruppe (tabell 5.1. og figur 5.1). Personer med innvandrerbakgrunn fra Afrika og Asia etc. stemmer i langt større grad enn øvrige personer med innvandrerbakgrunn på Arbeiderpartiet og venstresidens partier (tabell 5.1). Nær 60 prosent av dem med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc. stemte på Arbeiderpartiet, til sammenlikning gjør omtrent 26 prosent av dem uten innvandrerbakgrunn det samme.

Rapporten viser også at oppslutningen om venstresiden er høyest blant innvandrere som er medlemmer av muslimske trossamfunn. 85 prosent av dem som er medlemmer av muslimske trossamfunn stemmer enten Arbeiderpartiet, SV eller Rødt, 68 prosent stemte Ap. Det er således grunn til å bemerke at blant de stemmeberettigede med bakgrunn fra Pakistan oppgir 95 prosent at de tilhører et muslimsk trossamfunn, mens 82 prosent av de stemmeberettigede med bakgrunn fra Somalia oppgir det samme.

Dagen nærmer seg med andre ord raskt da borgerlige partier ikke lenger kan vinne kommumnevalg i Oslo, og fortsetter trenden, vil de heller ikke lenger kunne vinne Stortingsvalg. Så kan man jo bare undres på hvorfor de ikke har benyttet regjeringsperioden sin til å trå bremsepedalen i bånn.

Mener du at de etablerte mediene svikter sitt oppdrag når de ikke opplyser om saker som dette og heller ikke stiller dagens politikere til veggs om hva landets radikalt endrede demografi vil gjøre med fremtidens maktforhold? Støtt gjerne Gjenstridig.no ved å like og dele artikkelen eller gi en skjerv til driften på Vipps 918 18 142 eller Paypal.