Must read om NAV-skandalen fra Elin Ørjasæter

«Et demokrati innebærer at de som betaler skatt også velger politikerne som vedtar lovene. Slik er det ikke i Norge, fordi EØS-avtalen innebærer at vi må gjøre de fleste av EUs lover til våre egne. Vi som betaler skatt må altså bare bøye oss for hva franskmenn, spanjoler og rumenere mener, det EU-politikerne mener er best for dem, det blir også norsk rett. Dette er ødeleggende for det norske demokratiet fordi det ikke lenger er noe poeng å engasjere seg i politikk», skriver Elin Ørjasæter i Nettavisen.