Must read fra Ole Asbjørn Ness

Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese Ole Asbjørn Ness gir regjeringen Solberg det glatte lag i en knivskarp problembeskrivelse:

Faksimile: GKNORDIC.no.

Lobbyistenes kraft forklarer langt på vei hvor uendelig lite effektive reformer er blitt. Erna Solberg er en av de ivrigste reformatorene som har sittet i statsministerstolen på lenge. Likevel er hun kanskje den fattigste på resultater. Ingen tjenester er blitt bedre, men pengebruken har eksplodert. Det er fest å være leverandør til regjeringen, men brukerne opplever sviktende kvalitet. Snart 20 år etter at Kristin Clemet snakket om Pisa-sjokk og erklærte krise norsk skole, forteller Pisa at skoleresultatene er like dårlige som den gang, men med nesten tre ganger så mange elever som er for dårlige til å bli testet i det hele tatt. Og alle «ansvarlige» politikere har vært for EØS siden 1994, men ingen av dem forstod at fri flyt av varer og tjenester, arbeidskraft og kapital, selvfølgelig også betød fri flyt av trygdeytelser. Resultatet ble NAV-skandalen.

Les resten av artikkelen «kampen om utenforskapet» hos GKNORDIC.no.