Media og Faktisk.nos åpenlyse maktmisbruk

Minervas Aksel Fridstrøm har på prisverdig vis tatt en nærmere kikk på de etablerte medienes såkalte faktasjekkingstjeneste, og funnet at de gjennom sitt samarbeid med Facebook kan flagge andre medier. På denne måten kan de redusere aktuelle sakers synlighet med opp til 80 prosent. De som blir flagget ofte, vil oppleve «generelt redusert synlighet på Facebook», skriver Fridstrøm.

Å, hvilket sammentreff!

Faktisk.nos varsel og egenreklame på Facebook. Bilde: Minerva.

Ikke bare det, men hvis du forsøker å legge ut en sak Faktisk.no har flagget på Facebook, får du opp en advarsel som gjør oppmerksom på at innholdet er «rapport av flere», en svært så bekvem oversettelsesfeil av det engelske «additional reporting» – som betyr tilleggsinformasjon/utfyllende informasjon. Varselet har også knapper som leder direkte til – ja, nå tenker jeg dere er spent – til nettopp Faktisk.no, som i utgangspunktet flagget saken.

Og de som flagges oftest og dermed merker Faktisk.nos, hvis redaktør har bakgrunn fra Dagbladet, virksomhet best, er Nettavisen, Human Rights Service, Dagens Næringsliv og Document.

For et tilfeldig og kjempeheldig sammentreff for Faktisk.nos eiere Dagbladet, VG, NRK, TV 2 og Amedia – som jo bare eier ett av de oftest flaggede mediene.

Bukken og havresekken

Det er sannelig en forretningsmodell det lukter svidd av! Sett de etablerte medienes egne til å overvåke de samme mediene – og da hovedsakelig deres konkurrenter – og resultatet blir deretter.

Dette er særlig problematisk når det gjelder meningsytringer, hvor Faktisk.no ikke akkurat har utmerket seg med godt begrunnede motforestillinger. Det er også grunn til å minne om at Faktisk.no fra oppstart i mars til august 2018 sjekket alternativmediet Rights.no (HRS) like mange ganger som alle de etablerte mediene, inklusive NRK med sitt 6 milliardersbudsjett. Til sammen. Det er ganske spesielt, for å si det mildt. Legg til at Faktisk.no er bemannet av journalister med lang fartstid i medier som har dekket viktige samfunnsområder som innvandring og islam og/eller divergerende oppfatninger så dårlig at det både ga grunnlaget for – og fikk leserne deres til å vende seg til de alternative mediene, og Faktisk.nos direkte maktutøvelse er enda mindre betryggende.

Professor i historisk økonomi Einar Lies gjennomganger av Faktisk.nos virksomhet i juli 2017 og juli 2018 er da heller ikke god reklame for tjenestens upartiskhet eller objektivitet:

Her hjemme springer kritikken ut fra konklusjonene i noen faktasjekker, og på det faktum at FrP, Document.no, Human Right Services (HRS) og tilknyttede personer sjekkes langt oftere enn sammenlignbare partier og grupper med venstreliberale synspunkter, særlig på innvandring og integrering.

Hvorfor er det slik? Én mulighet er naturligvis at de ansatte i Faktisk.no har omtrent samme politiske sympatier som en norsk gjennomsnittsjournalist, og at dette preger saker og utvalg.

Selvfølgelig gjør det det, det var jo medienes problem i utgangspunktet. De rapporterte for ensidig og for dårlig på enkelte områder, og deres redaksjonelle profil var altfor preget av en innvandringsliberal, venstreorientert konsensus og virkelighetsbeskrivelse som store deler av befolkningen ikke kjente seg igjen i.

Ensidigheten og den kvelende konsensus ga grunnlag for nye medier, leserne sviktet de gamle og de nye vokste seg store. «Fake News» ble plutselig en moteriktig forklaring på nær sagt alt fra feilaktige valgresultat til befolkningens manglende vilje til å gå i innvandringsliberal, venstresnodd takt og vips: Faktisk.no så dagens lys. Å ta selvkritikk, skrive bedre/mer i takt med realitetene på bakken når det gjelder betente samfunnsspørsmål eller erkjenne noe så uhyrlig som at det faktisk finnes folk her til lands som har andre, men legitime meninger og oppfatninger enn vårt statsstøttede journalist- og kommentatorkorps, kom naturligvis ikke på tale. Da heller forsøke å kvele nye eller uavhengige konkurrenter på sosiale medier ved å sette en mektig bukk til å passe havresekken.

Et demokratisk problem

– VG, Dagbladet og NRK går sammen for å ta knekken på falske nyheter, het det så flott fra samme hold i mars 2017. Etablerte medier går sammen for å ta knekken på enhver utfordring av og opposisjon mot egen posisjon er nok nærmere sannheten.

Hvis ikke mediene selv, redaktørforeningen og journalistforbundet reagerer på Faktisk.nos utilbørlige samarbeid med Facebook, må vi offisielt konstatere at de tradisjonelle mediene og den såkalte faktasjekken deres har blitt et alvorlig demokratisk problem.

Ytringsfrihetsorganisasjonen Fritt Ord, som støtter Faktisk.no økonomisk, kan ikke være bekjent av dette, og den politiske ledelsen bør også kjenne sin besøkelsestid nå.