Medfølelse og anstendighet – fremmedord i ARS?

Politiet kan visst spare seg bryet med å etterforske Philip Manshaus´ drap på sin 17 år gamle stesøster og den mislykkede terroraksjonen mot moskèen Al-Noor Islamic Centre, for under overskriften «Det norske samfunnet trenger nå at vi alle står opp mot hatet» har Antirasistisk senters (ARS) leder Rune Berglund Steen allerede oppklart saken, og agerer både aktor, dommer og bøddel: Det hele er Human Rights Service (HRS) og Document.nos sin feil.

Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. Skjermbilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Steen unnslår seg ikke for å kynisk benytte seg av tragedien til å fremme ARSs årelange fanesak; fjerne statsstøtten til den ene politiske motstanderen han har som faktisk får statsstøtte.

Noe annet bør være utenkelig nå. Dette bør også følges opp av en egen, bred handlingsplan rettet spesifikt mot muslimhat. Det arbeidet bør begynne umiddelbart. I tillegg vil budsjettforhandlingene gi en ny mulighet til å avslutte den mangeårige finansieringen av islamofobi og muslimhat, gjennom den såkalte tenketanken Human Rights Service.

Bystyrerepresentant for Oslo Ap Nasir Ahmed er for øvrig ute i samme ærend. Ingen av de to – som begge fremstiller seg som svært så vare for hat og ditto medfølende med det muslimske miljøet – nevner med ett eneste ord, ikke ett!, at 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen faktisk ble myrdet av Manshaus; hans egen stesøster, intet mindre. Men det passer vel ikke inn bildet d´herrer forsøker å male, for skylden for det tragiske drapet kan de ikke på noen måte få plassert på HRS eller Document.no.

Steen og Ahmed har således ikke ett eneste medlidende ord til overs om Johanne eller til 17-åringens pårørende.

Det er selvsagt ingen grunn til å forvente mer ansvarlighet enn før fra de nettbaserte drivkreftene bak det nye hatet, her til lands, document.no, Human Rights Service og Resett. Det beste de kunne ha gjort for å bekjempe muslimhatet, var å nedlegge sin virksomhet umiddelbart.

Det samme gjelder forresten førstekandidat for Rødt i Oslo og bystyrepolitiker Eivor Evenrud – og avisen Vårt Oslo, som åpenbart har bedt om artikkelen som opprinnelig var en FB-status – som i sin iver etter å plassere skylden på politiske motstandere, ikke har ett ord, ikke ett!, å si om det tragiske drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Først blir hun visket ut av livet av sin egen stebror og så visker Steen, Ahmed og Evenrud henne ganske enkelt helt ut av bildet fordi hun ikke passer inn i den fortellingen den statstøttede aktivisten og de to bystyrepolitikerne foretrekker å etablere. 

For en pryd for medfølelse, medmenneskelighet, samhold og antihat i vårt samfunn disse menneskene er!

For etter det vi nå vet om Philip Manshaus, foreligger det en viss sannsynlighet for at drapet på stesøsteren, som var adoptert fra Kina, er rasistisk motivert, men du vil lete forgjeves etter noen artikler på HRS og Document.no som fungerer som «drivkraft» bak rasisme eller fiendtlighet mot 17 år gamle norske adoptivbarn med eller uten kinesisk bakgrunn. Men det passer som sagt ikke inn i Steen, Ahmed og Evenruds politiske kram, og dermed forbigår alle tre den 17 år gamle kvinnens død i stillhet. Hun spiller ingen rolle fordi de tre har et helt annet ærend enn bare ukontroversiell «bekjempelse av hat». De vil ha flere lover de kan bruke mot meningsmotstandere, gjennom en handlingplan mot såkalt islamofobi.

Og dette betaler vi altså dyrt i statsstøtte for: hele 5 millioner kroner får ARS over statsbudsjettet. Av de 16 andre organisasjonene på samme post har alle tilnærmet samme innvandringspolitiske ståsted. Den eneste – eneste – av de  17 som stikker seg ut fra flokken og er kritisk er nettopp HRS, som får hele 1,3 millioner av den nærmere 50 millioner store potten.

«Tøylesløs spekulering» er helt topp hvis eller når det passer Rune Berglund Steens verdensanskuelse. Skjermbilde: Facebook.

Rune Berglund Steen ondgjør seg også over at Resetts Helge Lurås bedrev «tøylesløs spekulasjon» om at Manshaus handlinger kan skyldes traumer og ydmykende opplevelser i møte med «nye kulturer og tøffere ungdomsmiljøer». Selv spekulerer han fritt når han tror at noe kan passe hans egen politiske agenda. I januar 2015 tok ARS en pause fra HRS-jakten, da de hadde andre plageånder i kikkerten. Det var den norske avdelingen av den islamfiendtlige organisasjonen PEGIDA, og heldigvis – sett fra ARS´ synspunkt – ble en 20 år gammel asylsøker fra Eritrea ved navn Khaled drept i Tyskland akkurat da. Du snakker om flaks! Steen nølte ikke et sekund med å utnytte drapsofferet til ARS´ politiske formål (se skjermbilde):

– Stemningen i Dresden rett etter PEGIDA-demonstrasjonene var for aggressiv til at flyktningene fra det eritreiske miljøet våget seg ut. Gang på gang sto PEGIDA-demonstranter foran døra deres og sparket mot den mens de slang ut fornærmelser og trusler. Det er også blitt malt to hakekors ved inngangen rett før nyttårsaften. Nå er Khaled død, skrev Steen fornøyd på Facebook 18. januar 2015.

En forvorpen kar tillot seg å stille spørsmål ved Steens spekulative oppslag, og i likhet med regulære konspirasjonsteoretikere forsvarte Steen sine manglende fakta og bombastiske konklusjon med at han bare «påpekte muligheten. Ytringsfrihet, vet du.»

Fire dager etter tilsto en 26 år gammel asylsøker fra Eritrea – en av syv andre afrikanske asylsøkere eritreiske Khaled delte bolig med – drapet. Politiet hadde DNA-bevis, og motivet var en eskalerende krangel om husholdningsøkonomien.

Det var ikke siste gangen ARS – som tilsynelatende er så opptatt av andres angivelige fordommer at de helt overser sine egne – spredte feilaktige nyheter, hvilket de og andre ofte bruker som ankepunkt mot politiske motstandere i HRS og Document.no, i den norske offentligheten. I april 2018 gikk ARS igjen ut og pekte på ikke nærmere definerte hatgrupper som ansvarlige for vold mot en 13 år gammel jente i Skien under overskriften «Nedrig rasistisk angrep»:

Ifølge opplysningene vi har mottatt, ble Mariam, ei jente på 13, uprovosert angrepet på bussen av en fremmed mann som slo til henne i ansiktet og ropte ut «punish a muslim day». Hendelsen er så vidt vi vet første gang akkurat denne hatkampanjen har ført til vold i Norge. Les gjerne det hele en gang til: En voksen fremmed mann slår til et barn på bussen. Det er så en ikke tror det man leser.

Nei, det skal være sikkert og visst! Men ARS trodde uten videre på det og konkluderte umiddelbart med at «saken viser hva hatspredning mot en gruppe kan føre til over tid, det er blant annet derfor all dehumanisering må bekjempes.»

Hendelsen ble imidlertid etterforsket av politiet, som fant at 13-åringen løy: det forekom ikke noe rasistisk tilrop og langt mindre noe overfall. ARS rettet opp artikkelen, som de hadde spredt i alle kanaler. Det fremstår som påfallende hvor travelt ARS har det med å pumpe opp tilstedeværelsen og utbredelsen av «hatgrupper» – som jo tilfeldigvis utgjør ARSs eget eksistensgrunnlag.

Og nå er det et alvorlig, men mislykket terrorattentat mot en moskè man politiserer med, og derfor unngår man med omhu å nevne et 17 år gammelt drapsoffer som ikke passer i ens politiske kram.

Det norske samfunnet trenger nå at vi alle står opp mot hatet, hevder Steen. Ja, kanskje det – ikke minst mot ARS´ eget hat mot politiske motstandere, som nærmer seg betenkelige høyder.

Og så kan vi jo alle bare lure på hvorfor pressen aldri stiller kritiske spørsmål til kyniske og politiserende organisasjoner og deres gestalter som Steen, Ahmed og Evenrud, og ikke minst ved budskapet deres. Kan det for eksempel tenkes at virkelighetsbeskrivelsene og analysene deres er unøyaktige, ensidige, forenklede eller farget av deres eget politiske ståsted?

I tillegg kan vi lure på hvorfor det etablerte Norge lurer på hvorfor alternative medier har vokst seg så store og hvorfor vi er så usympatiske at vi skriver om slikt som dette når alle helst bare vil snakke om «høyresidens muslimhat». Kan det for eksempel tenkes at ganske mange mener at de ikke gjør jobben sin når de tar interesseorganisasjoner og deres medplaprere for pålydende hver eneste gang?

Jeg tror det. Men så er jeg jo partisk fordi jeg lever i og av et alternativt medie, da, og ikke er helt upartisk sånn som Rune Berglund Steen som jo bare lever av å fremstille hat og rasisme som så utbredt som overhode mulig.

Mener du at det er nødvendig å ta til motmæle mot den forenklede fortellingen om den norske samfunnet visse miljøer og medier forsøker å etablere? Støtt gjerne Gjenstridig.no ved å like og dele artikkelen eller gi en skjerv til driften på Vipps 918 18 142 eller Paypal.