Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som…

Møt den nye hatkriminaliteten – som forresten ble forbudt i Norge for noen uker siden jfr revisjonen av §185: klistremerker som kritiserer de identiæres autoritære krav om å oppheve både biologien og virkeligheten. Artikkelen om hatkriminaliteten er selvfølgelig propert utstyrt med en advarsel om at den har «transfobisk innhold», slik at sarte lesere slipper å få vondt i den identitære selvrettferdigheten sin.

I tillegg er det sett klistremerker med budskapet «I ❤️ J.K.Rowling», en grusom hatforbrytelse fordi forfatteren har tillatt seg å påpeke at menn ikke er kvinner bare fordi de sier det og blant annet har kritisert det ubegripelige faktum at biologiske menn som hevder at de er kvinner nå får konkurrerere med biologiske kvinner i diverse sportsgrener. En berømt forfatter våger altså å fremsette ytringer om biologiske fakta i den europeiske offentligheten – at det går an!

De identitære krever nemlig at biologiske menn skal ha adgang til alle kvinners trygghetssoner, som f.eks. garderober og dusjer i offentlige institusjoner. Voldtektsmenn som erklærer seg som kvinner – men selvsagt med hele sitt biologiske opphav inntakt – får lov til å sitte i kvinnefengsler, hvor flere voldtekter selvfølgelig har fulgt som brev på posten, mens en for alle formål en biologisk mann, men etter eget synspunkt en kvinne, har gått rettens vei for å tvinge kvinnelige ansatte i skjønnhetssalonger til å fjerne hår på det de identitære kaller hans «kvinnelige penis». De føler seg likeledes uhyre krenket fordi reklamer for sanitetsprodukter som tamponger og bind retter seg mot det eneste kjønnet som rent faktisk menstruerer, ettersom noen menn som ser seg selv som kvinner angivelig «føler at de menstruerer» og derfor føler seg ekskludert av kvinneoriemterte tampongreklamer. Som de forresten har tenkt til putte hvor når de later som de menstruerer? De identitære er såpass virkelighetsfjerne at ingen bør bli overrasket om det kommer krav om at det må lages tamponger tilpasset menstruerende menns anus, kombinert med en massiv kampanje for å gjøre det faktum at menstruering utelukkende er en biologisk prosess og skjer gjennom vagina, til en hatforbrytelse.

Denne autoritære bevegelsen er følgelig så langt ute på jordet at vi knapt kan se selve jordet i kikkert, men de krever at alle skal bøye seg og delta i deres virkelighetsflukt. I første omgang er bevegelsen et angrep på kvinners biologi, fysikk og trygghet, fordi den forsøker å oppheve kvinner som et eget, spesifikt kjønn med spesifikke biologiske og fysiske attributter.

Selv er jeg av den oppfatning at det disse totalitære drittsekkene driver med er farlig for samtlige seksuelle minoriteter, som har kjempet en lang, seig kamp mot direkte forbud, for toleranse og like rettigheter – og i overveiende grad har oppnådd nettopp det. Man skal være bra fanatisk hvis man ikke ser at både toleransen og aksepten er tilnærmet universell Vest-Europeisk offentlighet. Nå kommer en liten, intolerant klikk med stor innflytelse i akademia og forlanger at virkeligheten og biologien rett og slett skal oppheves, og nåde den som ikke bøyer seg. Da skal lovverket tas i bruk, og det er grunn til å minne om at såkalte kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet i all stillhet ble innført av Solberg-regjeringen i §185 om hatefull tale for noen få uker siden. Du kan altså bli straffet med bøter eller fengsel inntil tre år dersom du på en «slem måte» påpeker helt korrekte, biologiske faktum som at biologiske menn ikke menstruerer uansett hvor mye de selv insisterer på at de er kvinner.

Gad vite hvem som blir neste beskyttede gruppe på Erna Solbergs vakt: The Flat Earth-Society?

Det hele dreier seg selvfølgelig om aksept for venstreradikal politikk, og de identitære bruker diktaturers klassiske nedbrytingstaktikk – som tatt rett ut fra Sannhetsministeriet i George Orwells dystopiske roman «1984» – for å rydde all motstand av veien. Hvis du med trusler og undertrykking klarer å få omgivelsene til å si seg enig i at 2 + 2 = 5 selv om de vet at dette beviselig er feil, har du vunnet. Kamuflasjen de bruker er andre seksuelle minoriteters rettigheter, for så ser de jo godartede ut på overflaten.

Det siste er bekymringsfullt, for så fanatiske, intolerante og autoritære som de er – i tillegg til at det de påstår er rene galematias – vil de ikke kunne tøye strikken særlig langt før den ryker. Og da vil det sannsynligvis komme en solid backlash. Det vil hovedsakelig gå utover minoriteter som ikke fortjener det. Får denne identitære galskapen ture frem, er det stor fare for at den vil underminere og i verste fall reversere toleransen, aksepten og rettighetene til de seksuelle minoritetene som i årevis har kjempet dem fram. Det sitter i alle fall ikke jeg stille i høflighetens navn og ser på.

Men det er altså blitt hatkriminalitet å ringeakte eller forhåne dem. Her i Norge skjedde dette attpåtil i all stillhet med et pennestrøk for noen uker siden, da regjeringen Solberg innførte «kjønnsuttrykk» i loven om hatefull tale §185. Og som man ser av denne artikkelen, er terskelen uhyre lav for at de identitære angivelig føler seg hatet eller krenket. Anmeldelsestilbøyeligheten til våre virkelighetsfornektende venner kan med andre ord forventes å bli høy.

Fremover kan du følgelig ende hos politiet og eventuelt straffes med bøter eller fengsel inntil tre år hvis du fremsetter en biologisk korrekt ytring. Jeg tar derfor – helt ubedt – på meg oppgaven med å si det alle vet at er både sant og riktig, men nå er betraktet som hatefullt og således ulovlig:

Biologiske menn er ikke kvinner, de er menn – og menn menstruerer ikke.

Og påstår du det motsatte, har jeg ikke noe annet enn ringeakt og hån til overs for deg, uansett hvor krenket du blir og hvor mange på Twitter som er enig med deg i at jeg er en hatefull «transofob». Friheten til å påpeke biologiske fakta og ikke minst friheten til å beskrive virkeligheten, går jeg mer enn gjerne i fengsel for.

Ferdig snakka!