Maskefall

Et etablert faktum endret seg bokstavelig talt over natten: Hvorvidt Covid-viruset er menneskeskapt og/eller har sluppet ut av et laboratorium var offisielt stemplet som en skrullete konspirasjonsteori av såkalte faktasjekkingstjenester og forbudt å diskutere på sosiale medier som Facebook så sent som i forgårs. I går ble det plutselig tillatt som en sedvanlig sannhetssøkende, normal demokratisk debatt.

Hvordan kan det ha seg? Vel, skal vi tro Aftenposten og VG var det en polariserende, faktaresistent og dermed farlig konspirasjonsteori med absolutt null vitenskapelige holdepunkter fordi tidligere president Donald Trump (💩) og hans administrasjon sa det og iverksatte en etterforskning. Trump la jo ikke frem noe bevis, må vite!

Etterforskningen må imidlertid ha avstedkommet noen former for bevis, for president Joe Biden () og hans adminstrasjon har varslet at de nå iverksetter ytterligere etterforskning. Som et pussig sammentreff gikk spørsmålet øyeblikkelig fra å være en skrullete konspirasjonsteori som det var forbudt å debattere på blant annet Facebook til å bli en del av det demokratiske, hovedsakelige sannhetssøkende offentlige ordskiftet. Norges to største aviser, VG og Aftenposten, skrev tilfeldigvis også hver sin artikkel om temaet hvor de faktisk klarte å redegjøre saklig for tematikken og uten å hinte – hverken for egen maskin eller ved bruk av de utallige ekspertene på Alt Mellom Himmel & Jord vi er så heldige å ha her til lands – om at spørsmålet kun hører hjemme blant gærninger, høyreekstremister, alternative medier og gud vet hva slags andre tullinger.

Ikke for at vi trengte noen etterforskning, da. Ikke eksperter heller, for den saks skyld. Vi har nemlig De kongelige norske mediers faktasjekkingstjeneste Faktisk.no og de har slått fast en gang for alle at spekulasjonene om at Covid er menneskeskapt bare er en konspirasjonsteori. Da NRK – en av Faktisk.nos noble eiere – tillot seg å publisere artikkelen «Norsk forsker skaper strid om virusets opphav» i juni 2020 gikk alarmen. Noe så frekt! Faktisk.no hadde jo allerede i mars 2020 fastslått at andre forklaringer enn den Faktisk.no selv abonnerte på var en konspirasjonsteori, så innvendinger eller i det hele tatt å diskuterere dette spørsmålet ytterligere var det jo ingen vits i! Faktisk.nos Øystein Tronsli Drabløs, Silje S. Skiphamn og Morten Langfeldt Dahlback gikk til angrep under overskriften: «NRKs omstridte korona-artikkel har spredt feilinformasjon til millioner». I mars hadde de selv spredt en video der Drabløs fastslo at det hele var en konspirasjonsteori og spredte den til de uvaskede masser med dette budskapet: Hjelp oss å spre fakta. Del denne artikkelen.

Akk ja, fakta kan jo være så mangt – og Faktisk.no lever tross alt i den tro at de er gitt en slags dommerrolle i samfunnsdebatten, med rett til å bestemme hva som er fakta og ikke minst når det er fakta. Selv før fakta faktisk foreligger.

Faktisk.no er da også en såkalt tredjeparts faktasjekker for, nå tenker jeg du er spent: Facebook. I følge reklamen er tredjeparts faktasjekkere «upartiske og politisk uavhengige», og så faktaorientert og ufeilbarlige er de ansett for å være at de ikke bare kan senke medier og enkeltpersoners muligheter for spredning på sosiale medier, men altså bestemme hva som er fakta og hva som ikke er det.

Det er nok bare en ren tilfeldighet at Faktisk.no svært tidlig fastslo at menneskeskapt-forklaringen bare er en konspirasjonsteori, akkurat slik arbeidsgiver Facebook også mente og derfor forbød debatter om på plattformen sin under trussel om imidlertidig eller permanent utestengelse. Nyhetsmedier som nevnte saken ble i beste fall merket som utroverdige og/eller spredere av fake news.

Men nå som Biden – som Facebook offisiellt støttet under valgkampen, samarbeider med i dag og åpenbart har samme anseelse som en middelaldersk pave – tydeligvis har fått bevis nok fra Trumps iverksatte etterforskning (som jo ikke ville vært nødvendig hvis han bare hadde forhørt seg med norske mediers faktaflaggskip Faktisk.no) til å rettferdiggjøre en ytterligere etterforskning for å finne ut av spørsmålet har Facebook altså snudd på en femøring. Så nå er vi nok alle spent på hva Faktisk.no har å si for seg selv og ikke minst: hva våre ærede, tradisjonelle medier har å si til sitt forsvar og hva de har å si om faktafastslåerne de har opprettet og finansierer.

Egenreklamen er det jo ingen ting å si på. De redaktørstyrte mediene, som de liker å kalle seg selv, skal nemlig granske makta. Og i likhet med Faktisk.no er de faktisk helt upartiske, politisk uavhengige og objektive, sier`em.

Om Faktisk.no heter det for eksempel: «Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge»:

Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.

Faktisk.no skal også avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.

Det er sikkert sant, for de har skrevet det selv. Så da kan vi jo bare lure på hvilket grunnlag de – altså utover at noen politikere og IT-oligarker de liker sa det – bedømte menneskeskapt-spørsmålet som en konspirasjonsteori uten rot i virkeligheten før alle fakta lå på bordet; ja, egentlig før det samfunnet de angivelig tjener i det hele tatt rakk å debattere saken.

Det heter seg altså at det dreier seg om å faktasjekke «påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten» og at man «jobber for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt», men viser ikke Covid-kjempeblemma at det snarere handler om å påtvinge den offentlige samtalen deres og den interessegruppen de åpenbart er del avs foretrukne oppfatning av virkeligheten?

I dette tilfellet har det åpenbart ikke handlet om noen faktasjekk av påstander, men tvert i mot om bevisste forsøk på å utdefinere eller tie ihjel en legitim, rasjonell debatt om et samfunnsspørsmål som noen av en eller annen grunn fant politisk ubekvemt eller ubeleilig og helst ikke ville at det skulle snakkes mer om. Og derfor ble det f.eks. utstengt fra sosiale medier og stemplet som en konspirasjonsteori. Det fremgår rimelig klart av både Aftenpostens og VGs artikler om den nåværende situasjonen:

«Ideen om at Wuhan-laboratoriet hadde noe med utbruddet å gjøre, er lenge blitt avvist som en konspirasjonsteori av de fleste viruseksperter», skriver Aftenpostens Kristoffer Rønneberg og fortsettelsen er særdeles talende: «Ikke minst fordi det ble fremmet av USA mens Donald Trump var president. Dermed ble teorien ofte tolket som et ledd i den storpolitiske kampen mellom USA og Kina»

VG er inne på det samme: «Teorien har eksistert siden pandemien startet, og også Trump-adminstrasjonen hevdet dette, men uten å legge fram bevis. En undersøkelse ble igangsatt av den tidligere administrasjonen, og Biden har allerede fått én rapport som han nå har bedt om ytterligere oppfølging av». Avisen har også gravd frem en professor Jo Jakobsen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, som hevder at «covid-opprinnelsestemaet ble politisert under Trump».

Jaha ja, og hvem var det nå som foretok den tolkningen for oss og gjorde den til en offisiell sannhet…? Og hvem var det som i utgangspunktet politiserte saken? Det kan vel aldri ha vært Europas og USAs herskende klasse i tospann med vår fryktløse, gravende, faktaorienterte og maktkritiske presse samt faktasjekkingstjenestene deres?

Det later til at den politiske eliten og våre medier er villige til å ofre alt, inklusive sitt demokratiske mandat og ditto legitimitet og troverdighet, bare for å slippe å gi Donald Trump rett i noe som helst, enn si å la tvilen komme ham tilgode. Det kan man jo si litt av hvert om, men god presseskikk, objektivt og upartisk er det ikke.

Facebook har fått et digert forklaringsproblem i fanget nå, men så har også redaktørstyrte medier og faktasjekkingstjenester som Faktisk.no. De siste selges inn – sammen med økende nasjonalt såvel som internasjonalt politisk press på nettopp SoMe-giganter for nettopp å fjerne, luke ut, utestenge og/eller merke «uønsket» innhold kombinert med stadig mer utflytende lover om såkalt «hatefull tale» – som godhjertet bekymring for den offentlige samtalen og den skaden spredning av feilinformasjon og falske nyheter kan medføre. Som en slags ren, moderlig omsorg for folket rett og krav på faktuell, saklig informasjon og således som omsorg for demokratiet selv og det offentlige ordskiftet demokratiet jo hviler på.

Imidlertid viser håndteringen av Covid-debatten at det handler om noe helt annet. Det handler om en herskende klasses politiske ambisjoner om å styre og kontrollere den offentlige samtalen slik det passer dem. De vil ikke ha noen åpen og ærlig diskusjon om spørsmål de finner ubekvemme, men som ikke desto mindre opptar befolkningen eller enda verre: politiske motstandere. De vil bestemme hvilke spørsmål som får debatteres, og i så fall hvor det skal foregå, hvordan og på hvilken måte. Vii står med andre ord overfor et nakent maktpolitisk angrep på såvel ytringsfriheten som den sedvanlige, demokratiske sannhetssøken.

Politikere og den øvrige elitens – som f.eks. søkkrike IT-oligarker som lever deilig skjermet fra den virkeligheten vi andre befinner oss i – atferd er like naturlig som den er forståelig. Selv om de forsøker å fremstå som hevet over vanlige dødelige, er de mennesker som alle andre, med alle de menneskelige svakhetene som hører til. Og makt korrumperer. Makt søker også å beholde makten og å utvide den. Våre angivelig humanistiske ledere er ikke stort annerledes enn andre av slagsen gjennom menneskehetens historie; de er maktmennesker som benytter seg av de maktmidlene de til enhver tid har til rådighet.

At dette skjer med våre redaktørstyrte, ofte statsstøttede og selvproklamert maktkritiske medier velvillige bistand er derimot vanskeligere å forklare. De og faktasjekkingstjenestene de opererer med er selvfølgelig mennesker med dertilhørende svakheter de også, men de har et demokratisk mandat og folkelig tillitt til å granske makten – og det er åpenbart at svært mange redaktører og journalisters personlige selvbilde er sterkt knyttet til nettopp dette noble og hederlige (ja, faktisk) samfunnsoppdraget.

Men de siste årene – og da særlig i forhold til IT-gigantenes stadig mer åpenlyse politiske ambisjoner som direkte innblanding i politiske valg og forsøk på å kontrollere den frie samfunnsdebatten – har de ikke gjort jobben sin. Pressen lever faktisk av nettopp ytrings- og pressefriheten, men det ser ikke ut til at de lenger ønsker å forsvare noen av delene. Politikere hadde ikke sluppet unna med alle de små og store innskrenkningene i ytringsfriheten som de jevnlig forsøker å innføre, som f.eks. vage og stadig mer omfattende lover mot uønsket tale og heller ikke den ekstremt utidige politiseringen av sivile spørsmål som angår oss alle og som gjør at ting plutselig ikke kan diskuteres åpent og ærlig fordi feil person eller gruppe er opptatt av det samme. IT-gigantene hadde ikke sluppet godt fra å bedrive politisk maktutøvelse i det skjulte og vel: såkalte faktasjekkingstjenester hadde ikke sluppet unna med den fordreiningen/feilfremstillingen av fakta og dermed manipuleringen av det offentlige ordskiftet som de beviselig bedriver. De skryter jo til og med av det i egenreklamen: «Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge» – som om de har noe mandat, for ikke å snakke om kompetanse, til å være noen slags overdommer i samfunnsdebatt og ordskifte!

Gårsdagens ekstraordinært raske og av «taushetshåndhevernes» uforklarte helomvendig i spørsmålet om Covid-19 har pådratt våre redaktørstyrte medier er betydelig forklaringsproblem. Nå bør de manne seg opp til å svare for både seg og faktasjekkingstjenesten sin.

Og i mellomtiden får vi andre bare håpe Donald Trump ikke ønsker samfunnsdebatten så vondt at han vil finne på å uttale at himmelen er blå, for så vil antagelig Facebook og Faktisk.no med de redaktørstyrte mediene på slep gjennomgå faktagrunnlaget og komme frem til at den egentlig er grønn.