Lukk ørene, folkens, konspirasjonsteori i kjømda!

– De er unge, sinte og tar til orde for folkemord og å kaste ut migranter. De tror på «Den store utskiftningen», heter det i Aftenposten. I likhet med den innvandringsliberale politiske, økonomiske, kulturelle og mediale eliten, foretrekker journalist Harald Stolt-Nielsen å avfeie en ubehagelig, observerbar virkelighetet som en farlig konspirasjonsteori, og understreker dette ved å totalt ukritisk gjengi forsker ved senter for ekstremismeforskning ved UiO Cathrine Thorleifsson beskrivelse av «Den store utskiftningen» som «en hvitnasjonalistisk, høyreradikal konspirasjonsteori».

Nei, nei, nei – alle som mener og vet noe annet enn meg er dumme og slemme! Frilansjournalist Heidi Helene Sveen på FB. Skjermbilde: Facebook.

– Dette er et globalt fenomen. Sentralt står forestillingen om hvitt folkemord, at den hvite rasen er truet av masseinnvandring og er i ferd med å bli erstattet av migranter, sier hun – og blir ikke utfordret av Aftenpostens utsendte.

«Ytre-høyre-narrativet, som blant annet er å finne i Breiviks manifest, har nå blitt et underliggende premiss i norsk mainstream offentlighet…..», skriver for eksempel frilansskribenten Heidi Helene Sveen på Facebook.

De innvandringsliberale får nok bare venne seg til det, for høyreradikale konspirasjonsteoretikere kommer til å poppe opp som paddehatter overalt fremover. Som i den kriserammede kommunen Filipstad i Sverige, hvor ståa nå er så dårlig at Sveriges svar på NRKs dokumentarflaggskip Uppdrag Granskning har gransket forholdene. Og kommunens integrasjonsansvarlige, Jim Frölander, sier det rett ut:

– Vi holder på å bytte befolkningen.

– Vi håller på och byter befolkning. Det kan man tycka vad man vill om, det beror på hur man är lagd. Men det är bara konstaterande av fakta att det faktiskt är det vi håller på att göra och då måste vi förhålla oss till det, säger Jim Frölander, integrationsansvarig i Filipstad.

Konsekvensene for kommunene er økonomisk ruin og såkalt hvit flukt. Samtidig som det i perioden 2012-2018 flyttet 963 asylinnvandrere til Filipstad, flyttet 640 etniske svensker fra kommunen.

Kommunesjef Claes Hultgren sier at det nå bor rundt 750 personer i arbeidsfør alder fra Syria, Somalia, Eritrea, Afghanistan og Irak i Filipstad. Arbeidsledigheten er høy; trygdeforbruket likeså. Og utsiktene er ikke gode: asylinnvandrernes utdanningsnivå er så lavt at de risikerer å havne «i et evig utenforskap som allerede nå belaster den kommunale økonomien tungt». – Mange av disse personene har ingen egentlige forutsetninger for å komme ut på arbeidsmarkedet. Jeg tror man må innse at sånn er det, sier han.

Filipstad er ikke alene om de massive problemene den radikale demografiske endringen elitens liberale innvandringspolitikk har påført Europa. I mai 2019 slo Sveriges kommuner og landsting (SKL) – som tilsvarer Kommunenes Sentralforbund – alarm: hele 69 kommuner er i krise, med tosifrede antall millioner i underskudd på særlig sosialbudsjettet. De kommunene som er verst ute, er akkurat de samme som har tatt i mot flest asylsøkere og familiegjenforente; nettopp fordi det virket lukrativt på grunn av de statlige overføringene som følger med. Men disse overføringene tar slutt, mens en alt for stor andel av asylsøkerne fra Afrika, det islamske Asia og Midtøsten (R3-land) blir stående utenfor arbeidsmarkedet og utløser i stedet enorme utgifter på kommunenes sosialbudsjett.

Nok en gang har de innvandringsliberales ønsketenkning vist seg å være nettopp det. Men «man» er overhodet ikke innstilt på å innse at det er sånn. Det mangler derfor ikke på grunnløse jubelpåstander, konsekvent fremmet av etablerte medier uten en kvart kritisk motforestilling – og det til tross for at alt offentlig tilgjengelig statistisk materiale forteller en annen historie. Som i 2014, da optimismen i svenske Sandviken var stor. Kommunen hadde nemlig bestilt rapporten «Sosioøkonomisk analyse – innvandring» fra byrået PWC og de leverte selvfølgelig varen. Lykkelig kunne den svenske avisen Dagens Nyheter deretter proklamere:

– Tjener over en halv milliard på innvandringen. Sandviken tjener over 500 millioner kroner på de utenlandsfødte personene som bor i kommunen.

I juni 2017 kom fasit: Sandviken lå da på andreplass over svenske kommuner som går med solid underskudd, med minus 52 millioner svenske kroner. Nesten halvparten av kommunens innvandrere er per i dag arbeidsledige, og det merkes selvfølgelig på budsjettene.

Vel, svenskene ligger som de har redt, tenker du kanskje, men norske innvandringsliberale står ikke tilbake for sine svenske motstykker, så vår 6 milliarders statskanal var nylig ute i samme ærend som Sandviken kommune og Dagens Nyheter.

– Kystkommune tente 120 millionar på flyktningar – no må dei kutte i drifta. Flora kommune har tent 120 millionar på mottak av flyktningar. Pengane er pumpa inn i drifta av kommunen. No må kommunar som Flora kutte fordi det kjem færre flyktningar, proklamerte følgelig NRK i juni.

Altså: Flere asylinnvandrere, takk! Kommune-Norge tjener nemlig på det!

Nei, det gjør de slett ikke, og en rask titt på oversikten til Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet viser det med all ønskelig tydelighet.

NRKs sak dreide seg om Gloppen og Flora kommune, som har hhv. 5242 og 11852 innbyggere. Gloppen har tatt i mot 594 innvandrere, hvorav halvparten er fra R3-land. De største gruppene er fra Somalia, Eritrea og Syria – alle grupper som på landsbasis har svært lav sysselsetting, høyt forbruk av trygdeordninger og høy fødselsrate. For Gloppen spesielt er andelen innvandrere mellom 16 og 25 år som hverken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående opplæring hhv. 36,7 (kvinner) og 53,2 (menn) prosent. Sysselsettingen for innvandrere/familiegjenforente fra R3-land er på rundt 40 prosent. De befinner seg blant de 48,9 prosentene i kommunen som er i «husholdninger med vedvarende lavinntekt» – en tilstand som utløser en rekke offentlige stønadsordninger. 16,2 prosent av innvandrerne i Gloppen mottar sosialhjelp, mot 0,9 prosent av øvrig befolkning. De som er sysselsatt, har jevnt over lavere inntekt enn gjennomsnittet, hvilket betyr mindre skatteinntekter.

Flora kommune har 1672 personer som er innvandrere eller etterkommere, hvorav 602 personer fra R3-land. Igjen er de største gruppene fra Somalia, Eritrea og Syria. Andelen innvandrere mellom 16 og 25 år som hverken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående opplæring hhv. 29,9 (kvinner) og 46,4 (menn) prosent. For etterkommere er den samme andelen lave hhv. 23,1 og 13,6 prosent. Sysselsettingen for R3-innvandrere/familiegjenforente er på langt under 50 prosent for de første og på 50 prosent for de siste. 11 prosent av innvandrerne i Flora mottar sosialhjelp, mot 1,7 prosent av øvrig befolkning. De som er sysselsatt, har jevnt over lavere inntekt enn gjennomsnittet, hvilket betyr mindre skatteinntekter.

Ha med i mente at èn times lønnet arbeid i uken regnes som å være sysselsatt. Legg til at rapporter fra både Norge og Sverige viser at innvandrere fra R3-land har flere og mer kompliserte helseproblemer – som dobbelt så høy risiko for diagnoser som fedme, diabetes, hjerte- og karsykdommer, tarmproblemer og kroniske smerter – og oppsøker helsetjenester i vesentlig høyere grad enn resten av befolkningen, slik at kommunale helsetjenester trenger økte ressurser og at språkvanskeligheter krever tolk i alle instanser, og så kan vi forsøke å regne ut hva en kommune på litt lengre sikt vil sitte igjen med av den angivelige inntjeningen.

Så kan vi bare lure på hvor lang tid det tar før realitetene siver inn hos NRK og øvrige etablerte medier. Det er overveiende sannsynlig at fasiten blir noe i likhet med den fra Sandviken, og det burde NRK ha visst, for det er ikke lenge siden et lignende nødrop som kommune-Sveriges lød fra de norske. I 2013 kom det fra Østfold-kommunene, hvor hele 13 av 18 kommuner hadde store problemer med sosialhjelpsklienter og økte utgifter som følge av bosettingen av rekordmange asylsøkere fra R3-land. – Nesten alle vi tar imot er analfabeter, sa ordfører i Råde René Rafshol (H) til Aftenposten. Skien, som da var en av de kommunene som gikk inn for å bosette flest mulig, hadde for første gang sagt nei til å bosette så mange som regjeringen ønsket. – Det skremmende er at kostnadene øker så mye, og at situasjonen faktisk kan bli langt verre. I tillegg kommer merkostnadene til barnevern, spesialundervisning, morsmålsundervisning og boliger. Hittil har ikke Regjeringen tatt disse utgiftene på alvor. Vi i kommunene har på vår side ikke vært gode nok til å synliggjøre utgiftene våre, sa rådmann Knut Wille til Aftenposten.

Flere kommuner meldte også fra om elendige resultater av regjeringens viktigste tiltak for for å få flyktninger ut i samfunnet, introduksjons- og kvalifiseringsprogrammet – som ved fullføring utløser rett på en årlig stønad på nærmere 200 000 kroner – økte helse- og sosialutgifter, økte utgifter til barnevern, høy familieinnvandring og mange “krevende” flyktninger. I tillegg økte kommunenes barnvernskostnader, for eksempel var 23 av de 61 enslige mindreårige som Skien bosatte i 2012 på «tunge og svært kostbare barnevernstiltak».

NRK har utrolige 3747 ansatte og hvis ingen av reporterne vet disse tingene, så er det bare én forklaring på det: at de ikke vil.

For huff, dette er ubehagelig, så best å late som ingenting og heller fortsette å ukritisk spy ut innvandringsliberale ønsketenkningsprognoser. Hjelper ikke det fordi sannheten (æsj!) trenger seg på, stikk fingrene i øret og rop nanananananahørerikkehvadusier! Og fortsetter sannheten å være påtrengende, forsøk å stemple den ut som illegitim. Kall den f.eks. en konspirasjonsteori, koble den til høyreekstreme massemordere eller bruk atombomben Anders Behring Breivik og sats på at godtfolk holder sin munn.

Det kommer dessverre ikke til å hjelpe mot oss som allerede er stemplet som ikke-godtfolk, for det er så enkelt som dette:

Man kan ikke «skifte ut» en befolkning uten at det får store konsekvenser for selve samfunnsinnretningen. Og det ser og skjønner de fleste nå. Resultatene av den radikale demografiske utskiftningen – i realiteten en revolusjonerende samfunnsomveltning – som Europas politiske, økonomiske, kulturelle og mediale elite er pådrivere for, har allerede fått høyst merkbare, konkrete negative sosiale og økonomiske konsekvenser for almuen. Og ethvert offisielt forsøk på å benekte realitetene kommer bare til å gjøre «godtfolk» mer urolige og sinte enn de alt er, for våre hjemland var ikke deres å herske over og heller ikke deres å gi bort som var de deres private føydalrike. Folk flest er ikke konspirasjonteoretikere og de er ikke Breiviks brødre i ånden. De reagerer bare på det de ser og opplever i hverdagen, og de har rett: det er et demografisk, sosialt, økonomisk og statistisk beviselig faktum. 

Det er med andre ingen grunn til å la innvandringsliberale faktavegrere og sannhetsfobikere polarisere samfunnet ytterligere.

Mener du at tiden for moralisering og ørkesløse skjellsord er over og at det vi trenger er et realitetesorientert offentlig ordskifte? Støtt gjerne Gjenstridig.no ved å like og dele artikkelen eller gi en skjerv til driften på Vipps 918 18 142 eller Paypal.