Kvinner: Fritt vilt i Det nye Sverige?

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Sveriges årlige nasjonale trygghetsundersøkelse (NTU) viser at antall seksualforbrytelser økte kraftig i 2017.

Allerede i 2016 (NTU 2017) hadde antallet seksualforbrytelser økt så mye at generaldirektør i BRÅ Erik Wennerström kalte utviklingen illevarslende. Og illevarslende var den: Andelen som oppga at de hadde blitt utsatt for en seksualforbrytelse i 2016 var 4,7 prosent. I 2017 – på bare ett år – har andelen økt til 6,4 prosent.

Utreder hos BRÅ, Maria Söderström, understreker at kategorien seksualforbrytelser omfatter et bredt spekter, alt fra småhendelser som krenkende, seksuelle kommentarer til alvorlige saker som voldtekt. Hun har et poeng, men andelen som oppgir at de har blitt utsatt for seksualforbrytelser i kategorien «grove» – som blant annet omfatter voldtekt – økte fra 1,7 prosent i 2016 til 2,3 prosent i 2017.

For å få en viss pekepinn over hvor massiv økningen av grove seksualforbrytelser er, kan vi se på tallene for 2014-2015 (da den samlede økningen var på «beskjedne» 0,7 prosent). Av disse falt 29 prosent i kategorien grove, hvilket defineres som «forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt». I rene tall tilsvarte det 140 000 seksualforbrytelser av denne alvorlighetsgraden i 2015, mot 97 000 i 2014 (side 51) – altså en økning på hele 43 000 forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt på ett år!

Andelen som oppgir å ha blitt utsatt for trusler har også økt, fra 7,9 prosent i 2016 til 8,3 prosent i 2017. Økningen gjelder både kvinner (8 prosent) og menn (8,6 prosent). Det er aldersgruppen 16-24 år som i størst grad oppgir å ha blitt utsatt for trusler eller seksualforbrytelser.

NTU 2018 viser også at hele 28 prosent av den svenske befolkningen føler seg utrygge eller at de som følge av utrygghetsfølelsen unngår å gå ut alene om kvelden i sine egne boligområder. Det er en betraktelig økning fra 2016. Det er, ikke overraskende, kvinner som føler seg mest utrygge (36 prosent) og som i størst utstrekning unngår å gå ut alene om kveldene i eget boligområde (10 prosent).

Verdens første feministiske regjering – som broderlandet politiske ledelse roser seg av å være – later til å ha gjort svenske kvinner til fritt vilt.

Illevarslende indeed!