Klart og uklart i Nettavisen

PSTs trusselvurdering er krystallklar på at krenkelser av islam kan skjerpe trusselbildet, skriver Nettavisen, og PST har nok sørgelig rett i det. Men det er jo ikke noe nytt. Fra Stoltenberg-regjeringen, Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og østerriksk rett vet vi jo allerede at krenkelser av islam kan føre til «alvorlige konflikter i samfunnet» og «true den religiøse freden» i Europa.

Men om PST med flere er krystallklare på hva de mener om europeisk-bosatte islamisters voldstilbøyelighet og -potensiale, er ikke Nettavisen fullt så klar. Derfor heter det følgende:

Frankrike er nok en gang rammet av grufulle terrorangrep. Det er ennå uklart om angrepene kan knyttes til karikaturstriden, men Frankrike har gått sterkt ut og forsvart retten til å trykke Muhammed-karikaturer etter at en lærer ble halshogd tidligere denne måneden.

I neste avsnitt heter det imidlertid:

Læreren ble angrepet etter å ha vist elevene sine Muhammed-karikaturer i forbindelse med undervisning i ytringsfrihet.

Hva som er uklart for Nettavisens journalist Thomas Paust her vil nok forbli uklart for resten av oss.