Intervju i Minerva

Man har deltatt i Minervas store intervjuserie om innvandringsdebatten, og snakker med Minerva-redaktør Nils August Andresen om litt av hvert (dessverre bak betalingsmur).

Noen utdrag:

« – Hva er en skikkelig politikk? Hva er alternativet til dagens system?

– Asylinstituttet må vekk, sier Hjerpset-Østlie kontant.

Hun mener Europa må få en helt annen kontroll med yttergrensene og slutte helt med familiegjenforening.

– Da vil også antallet asylsøkere gå dramatisk ned. De få som kommer, må man hjelpe på et eller annet vis. Og da kan vi ta i mot noen tusen kvoteflyktninger i året. Poenget er at vi må få systemet under kontroll.»

«Hjerpset-Østlie er likevel opptatt av å bevare et stort rom for en omfattende islamkritikk.

– Utover den konkrete, teologisk kritikken er islam – sammenlignet med moderne kristendom og jødedom – en påtrengende religion i offentligheten. Det er religiøse plagg som hijab, og i blant krav om at flertallet tilpasser felles institusjoner til religiøse særkrav. Folk liker ikke sånt, og jo oftere de støter på det, jo surere blir de, sier hun.

Ifølge Hjerpset-Østlie er det også slik mange av sakene som har ført til anklager om å nøre opp under hat og stigmatisering, har handlet om å belyse viktige, faktiske forhold:

– Voldtektsstatistikken er et eksempel. Vi kan krangle om tolkningen, men den må snakkes om, den er jo uttrykk for noe reelt. En slik statistikk skaper mer misnøye og sinne – og mer rasisme – enn om jeg hadde skrevet hundre tekster hvert år, utbroderer hun.

Problemet, mener hun, er at den organiserte antirasismen langt på vei stemplet diskusjon om de tilgrunnliggende problemene bak en slik statistikk som uakseptabelt. Det bidro til at også minoritetsmiljøene abdiserte fra viktige diskusjoner om interne problemer:

– Det ble mye snakk om rasisme, og tilsvarende lite om problemer i egen gruppe. Selvsagt finnes også urimelig kritikk av minoriteter, men den beste måten å bekjempe det på, er å innse de faktiske utfordringene og å virke for endringer.»