Integritet, ditt navn er Klassekampen

Det er en lettelse å konstatere at Klassekampens redaktør Mari Skurdal følger i avgåtte redaktør Bjørgulv Braanens fotspor, og at vi i det minste har ett etablert medie med integritet nok til å skille seg ut fra resten av røkla.

I en skarp leder tar Skurdal et kraftig oppgjør med Faktisk.nos selvutnevnte og dypt problematiske rolle som Overredaktør i det offentlige ordskiftet:

Faktisk.nos praksis er dypt problematisk for norsk offentlighet av flere grunner. For det første undergraver den Redaktørplakaten, som de fleste norske medier styres etter. Den sier at «ansvars­havende redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold». I stedet opererer Faktisk.no nå i realiteten som en overredaktør, som både kan underkjenne tekster som trykkes i redaktørstyrte medier og hindre dem distribusjon. For det andre viser Minervas eksempler hvor komplisert såkalt faktasjekk er. Ofte står det strid om hva som er sant. Vi mener det beste stedet å håndtere slike spørsmål er i åpen, saklig og fri informasjons- og opinionsformidling.

Tidligere redaktør Braanen gir sitt besyv med på Facebook: – Ekteskapet mellom faktisk.no og Facebook er skremmende og en trussel mot ytringsfriheten. Hvem har tillit til disse overkikadorene? Et lite knepp til på den skruen som plakatvarslene på Facebook representerer, så er vi et helt annet sted – i en totalitær stat uten reell ytringsfrihet, skriver han. 

Tidligere denne uken avslørte Minervas Aksel Fridstrøm at de etablerte medienes såkalte faktasjekkingstjeneste gjennom sitt samarbeid med Facebook kan flagge andre medier som utroverdige. På denne måten kan de redusere aktuelle saker og mediers synlighet med opp til 80 prosent. De som blir flagget ofte, vil oppleve «generelt redusert synlighet på Facebook», skrev Fridstrøm.

Faktisk.nos varsel og egenreklame på Facebook. Bilde: Minerva.

Faktisk.no er da heller ikke snauere enn at de utnytter sin uberettigede posisjon som Overredaktør for den frie, demokratiske meningsdannelsen til å reklamere for seg selv: Flaggede saker får opp en boks på Facebook som leder leserne direkte til Faktisk.nos egen nettside.

Verre enda: de aktuelle mediene får ikke en gang beskjed! Faktisk.no fremgangsmåte er med andre ord like snikete som den er sjofel.

Og den brukes åpenbart til å ramme Faktisk.nos – som attpåtil får betalt av Facebook for virksomheten sin – eieres konkurrenter i det frie ordskiftet: Dagens Næringsliv (DN) er det mediet som har fått flest saker flagget. Av de fire som er oftest flagget og dermed har fått redusert synlighet som følge av Faktisk.nos virksomhet, er det bare Nettavisen som eies av Faktisk.nos egne eiere. De andre tre, DN, Document.no og Rights.no er alle uavhengige aktører.

Faktisk.nos eiere er NRK, VG, Dagbladet – hvor landets nye Overredaktør Kristoffer Egeberg har bakgrunn fra – TV 2, Aftenposten og Amedia. Også ytringsfrihetsorganisasjonen Fritt Ord støtter Faktisk.no økonomisk.

Men da er altså Klassekampen på banen når det gjelder Faktisk.nos uakseptable maktposisjon i vårt frie demokrati på banen. Nå mangler vi bare Fritt Ord, Redaktørforeningen og de øvrige redaktørene i landets medier, og da først og fremst eiernee som jo er ansvarlige for Faktisk.nos åpenlyse maktmisbruk.

Kom ut, kom frem!