Innvandring fremdeles på topp over europeeres bekymringsliste

EU-kommisjonens Eurobarometer for 2019 viser at innvandring forblir på toppen av europeernes bekymringsliste. Eurobarometeret er EUs årlige opinionsundersøkelse i 28 EU-land og har 27 464 respondenter. Innvandring topper bekymringslisten i 21 av de 28 landene, ned fra 26 land i 2018.

Eurobarometeret 2019. Kilde: EU-kommisjonens Standard Eurobarometer 91.

Innvandringstrykket mot Europa er fortsatt høyt, til tross for at det ikke er like overveldende som i 2015. Dette har fått flere innvandringsliberale politikere, medier og NGO´er – hvorav noen nå åpenlyst driver sin høyst private innvandringspolitikk ved å hente innvandrere til Europa – til å kjøre kampanjer for å få Europa til å ta i mot enda flere migranter enn det allerede gjør.

De møter motstand i befolkningen, som er bekymret for den store innvandringen til kontinentet. I Eurobarometeret fremgår det at hele 34 prosent i EU har innvandring som hovedbekymring. Det er imidlertid en nedgang på 6 prosentpoeng fra 2018, hvilket nettopp kan skyldes påstandene om at innvandringen til Europa nå er rekordlav.  Tallet er likevel klart størst i forhold til de andre bekymringene på listen, som f.eks. klimaendringer, som seiler opp fra en femteplass i 2018 til en andreplass i 2019 med 22 prosent.

Deretter følger den økonomiske situasjonen (18 prosent), EU-medlemmenes statsfinanser (18 prosent) og terrorisme (18 prosent).