Hvor er hensynet til VGs redelige stab?

VGs granskning av VG har ført til mer bråk enn den opprinnelige saken, ikke minst fordi journalist Lars Joakim Skarvøy – som hevder å ta selvkritikk samtidig som han er veldig lei seg – i full offentlighet har beskyldt sin egen kilde for løgn. Det er relativt spesielt når VG selv hevder at kildevern er et grunnprinsipp og har brukt dette som unnskyldning for at de har kommet så sent på banen.

Granskningsrapporten er da også særdeles underlig lesning. Et måpende publikum har nå blitt opplyst om at journalistene VG satt på saken skrev et manus på forhånd, der de skriver inn kilden Sofies sitater – før Skarvøys møte med samme:

Manus opprettes av Marie Melgård. Hun begynner å skrive en kladd basert på Skarvøys første prat med Sofie og bekymringsmeldingen. Skarvøy er på vei til å møte kvinnen i videoen.

Eva-Therese Loo Grøttum går inn i manus. Hun leser at det står skrevet at VG har sett videoen. Hun spør derfor Skarvøy om han har sett videoen. Dette avkrefter han.

I en kommentar øverst i manus skriver Melgård: ​«Til info, jeg bare kladder».​ Hun tar også forbehold om at Sofie ikke vil gå ut med detaljer. Dette er skrevet inn i manus en gang mellom klokken 20:41 og 21:29.

– Dette er jo ganske fornøyelig. VG skriver inn intervjuobjektets svar før intervjuet. Da er det lett å gå litt i surr, bemerker forsker og Uviten-kommentator i Aftenposten Simen Gaure på Facebook. Med rette.

Ikke så tillitsvekkende at det gjør noe.

Det er flere inkonsistenser. For eksempel sa sjefredaktør Gard Steiro dette til NRK 21. februar: «- Kjernen i saken er en bekymringsmelding.» Men det kan umulig har vært kjernen i saken for VG, for av granskningsrapporten fremgår det klart at VG ikke visste om den da Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård ble satt til å jobbe med saken (side 6).

Det ser sannelig ikke bedre ut enn at Steiro og Skarvøy er like dårlige til å følge VGs manus som kilden Sofie viste seg å være.

En VG-aktør kommer imidlertid ut av det hele med æren i behold: Politisk redaktør Hanne Skartveit. Hun mener hele tiden at VG bør beklage og påpeker at det ser rart ut at Gard Steiro beklager andre steder, men ikke på VGs egne flater. Før hun går i Debatten hos NRK har hun fått direkte instrukser om å ikke beklage – bare selvkritikk, og i ettertid ser vi jo hva Steiro og Skarvøy legger i det – men krever større handlingsrom og får det. Det bruker hun til å beklage på direkten.

Det liker Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård, som står på at saken deres er korrekt, dårlig. De mener nemlig at det er beklagelsen som er problemet, ikke saken som nå er fullstendig diskreditert:

Ifølge en redegjørelse 23. mars fra redaktørene om møtet, uttrykker de tre involverte journalistene at det er VGs håndtering – og beklagelse som er problemet – ikke VGs publisering. De kritiserer Skartveits opptreden i Debatten hos NRK.

De oppfatter også kritikken som «angrep». Det er deres og Steiros dårlige håndverk som er årsaken, men de velger altså å klage over Skartveit, hvis holdning hele tiden har vært denne:

Hanne Skartveit skriver i en e-post til Dagbladet at hun tidlig argumenterte for å beklage fordi avisa hadde gjort en feil.

«Som beskrevet i rapporten, var det ikke alle som likte at jeg beklaget», skriver hun.

«Når vi gjør feil skal vi beklage og rette opp. Det er VGs tradisjon», skriver hun.

Og mens Gard Steiro – Årets Redaktør, intet mindre – får beholde jobben og Lars Joakim Skarvøy får 6 måneder betalt ferie i belønning for griseriet sitt, får hederlige Skartveit samtlige kommentarer hun tidligere har skrevet om ansvarliggjøring og ansvarspulverisering i bakhodet fra kommentatorer i hele landet og på sosiale medier.

Som medier flest har VG i tillegg en rekke dyktige, redelige og hardtarbeidende journalister på huset, som alle kommer til å høre om dette hver eneste gang de skriver noe om andres ansvar eller mangel på samme. Det vil uten tvil bli en hemsko de ikke fortjener.

Man skal jo ikke driste seg til å spå, men sannsynligheten taler for at de siste er langt bedre egnet til å gjenreise VGs tapte tillit enn Steiro og Skarvøy, som under hele saken har manøvrert og håndtert saken på så elendig vis at deres ord ikke lenger står til troende. Presseetikken og kildevernet har de gitt blaffen i, og selvkritikken og beklagelsene de etterhvert har kommet med er ikke verdt fem øre, for både granskningsrapporten og uttalelsene i ettertid viser med all ønskelig tydelighet at de slett ikke mener at den opprinnelige saken var dårlig håndverk som burde beklages. Skarvøys uttalelser til NRK og Medier24, hvor han beskylder sin egen kilde for løgn er også under enhver kritikk og det er utilgivelig at Gard Steiro lar ham gjøre det – for så å sende ham på 6 måneders betalt ferie.

Hvis Schibsted tror at dette er måten å gjenreise tilliten til VG og gjøre tilværelsen levelig for de hederlige journalistene og redaktørene de faktisk har i stallen på, tar de feil.