Hører de selv hva de sier?

Gad vite hvorfor asylindustrien forventer at unge menn som den drapssiktede afghaneren i Trondheim skal få opphold i Norge?

Se bare hva mottaksleder Erling Segelstad ved Åkershagan transittmottak selv sier til VG (min uth.):

– Det er ikke traumene de har med seg. Det er alt de mindreårige blir møtt med når de kommer hit som er farlig. Angsten om avslag fra UDI, at politiet henter deg om natta og kjører deg til Trandum. Usikkerheten rundt det å bli sendt tilbake til til Kabul er stor, sier Segelstad.

– Det er så enkelt, at setter du barn i en omsorgssviktsituasjon, så trigger du ustabilitet, toleransen for å bruke vold, sier Segelstad.

Ok, så det er altså ikke asylsøkernes situasjon i hjemlandet eller den angivelige flukten som er farlig! Det er det det tross alt omfattende apparatet de blir mottatt med i fredelige, trygge Norge som er. Hvorfor skal disse personene da innvilges opphold under asylinstituttet – som jo er til for personer som står i alvorlig fare for liv og helse i hjemlandet?

Og hvem tror europeiske asylaktivister som Segelstad og Redd Barna at gjør Afghanistan – som blant annet er regnet for å være et av verdens absolutt farligste land, selv i fredelige regioner, for kvinner – gjør landet så farlig for hele befolkningen? Det er ikke været, det er ikke geografien og det er ikke etnisiteten. Det er den mannlige befolkningen som gjør landet farlig for både kvinner og hverandre. Æreskultur og mannsidealet er i høyeste grad voldbejaende og har også lange tradisjoner for å løse enhver konflikt med vold.

Men dette er altså ikke farlig for mannlige, påståtte asylsøkere – eller andre, til tross for at stadig flere unge europeere og deres pårørendes erfaringer tilsier det motsatte. Toleranse for og tilbøyelighet til vold er nemlig noe de får i løpet av en kort periode i Norge og slett ikke fra sin 15-25 årige oppvekst i en voldsbejaende kultur, ifølge Segelstad. Gir det noen som helst mening i å innvilge asyl, selv et midlertidig, i et Norge som de facto er farligere for disse asylsøkerne enn både hjemland og reiserute i følge med skruppelløse menneskesmuglere?

Neppe, og det kan være greit å huske på neste gang asylaktivister hevder at afghanske unge menn må få permanent opphold i Norge fordi det er så farlig i hjemlandet og fordi flukten har traumatisert dem ytterligere.

Med denne typen argumentasjon, trenger ikke norske og europeiske asylaktivister meningsmotstandere. Kanskje det er en idè å telle til ti neste gang de føler for å utnytte saker som dette for å refse det norske samfunnet i håp om å tvinge gjennom en såkalt rausere asylpolitikk?