Grunnlovsstridig politidirektør?

Politidirektør Benedicte Bjørnland tolker §185 som et de facto forbud mot blasfemi (forbud mot «skjending av religiøse symboler»), og politiet har fått instrukser om å håndheve det. Således fikk både SIAN og motdemonstrantene i Kristiansand beskjed om at politiet ville gripe inn hvis koranen ble forsøkt påtent som varslet.

Da dette likevel skjedde og politiet ikke grep inn, tok voldelig motdemonstranter saken i egne hender og overfalt SIAN-leder Lars Thorsen med slag og spark for å stoppe det angivelige lovbruddet som pågikk. Politiet grep også inn og la Thorsen i bakken.

Til tross for radiotausheten i det offisielle Norge har saken ikke gått upåaktet hen, og på Facebook skriver advokat Jon Wessel-Aas at politiets tolkning og håndtering er direkte grunnlovsstridig:

Jon WesselAas på Facebook. Skjermbilde: FB.

Dette er prinsipielt uheldig – i alle fall når begrunnelsen som brukes går på budskapet brenningen; det vil si ytringen. Da blir dette i beste fall forhåndssensur av en ulovlig ytring, hvilket i utgangspunktet er i strid med Grunnloven § 100 fjerde ledd. I verste fall er det forhåndssensur av en lovlig ytring, som selvsagt er desto mer problematisk, selv om begge tilfeller er i strid med Grunnloven. Politiet skal ikke bedrive sensur av ytringer basert på ytringenes (antatte) innhold. I den grad begrunnelsen derimot knyttes til de fysiske elementene, i dette tilfellet åpen ild, er det noe helt annet. Det kan selvsagt begrunne pålegg om opphør, så langt en sikkerhetsvurdering tilsier det.

Slik kan vi ikke ha det. Justisminister Jøran Kallmyr bør snarest oppklare saken.

Kampen mot §185 er ikke over, så hvis du enda ikke har undertegnet, delt eller anbefalt oppropet mot § 185, gjør det nå! Debatten pågår fremdeles i forskjellige aviser og forum.

Mener du at hatparagafen (§ 185) bør fjernes eller som et minumum revideres slik at religion og livssyn utgår? Støtt gjerne Gjenstridig.no ved å like og dele artikkelen eller gi en skjerv til driften på Vipps 918 18 142 eller Paypal.