Gratulerer med dagen!

Den internasjonale kvinnedagen er her igjen, og jeg sender en gratulasjon til alle kvinner, i Norge og i resten av verden. Det er mange som setter pris på dere, selv om det kanskje ikke alltid føles slik, både menn og andre kvinner. En del synes at dagen er overflødig tull, men så lenge kvinners rettigheter ikke er likestilt med menns, og de i store deler av verden blir sett på som annenrangs mennesker, med tilhørende annenrangs rettigheter, synes jeg det er på sin plass at dagen markeres. I tillegg kan dagen brukes til å sende en takknemlig tanke til alle kvinner som hver dag legger inn store ressurser og tid for å skape et bedre samfunn, for alle. Så en imaginær rose og mange gode tanker sendes til:

Kvinner som er mødre, døtre, søstre, ektefeller eller skilte. Kvinner som tar seg av familie og jobb hver dag, som får hjulene til å gå rundt både i familien og i samfunnet, men som ikke alltid får riktig lønn for strevet, eller som ikke tas med når regnskapet gjøres opp. Kvinner som jobber heltid eller deltid, som gjør en enorm jobb i helsevesenet og hjelper folk til et bedre liv hver dag, som jobber i stat, kommune eller privat, som er leger, advokater, bedriftsledere, mellomledere eller jobber i barnehager og passer på våre minste, som er statsministre og politikere, sykepleiere, rørleggere, elektrikere, pensjonister, studenter, bibliotekarer, snekkere, forfattere, skuespillere, dansere, sangere, hjelpepleiere, bioingeniører, arkitekter, sivilingeniører, sosionomer, journalister, økonomer, lærere, psykologer, kvinner i politi og domstoler, i Forsvaret, i bankvesenet, hos NAV eller i hjelpeorganisasjoner. Kvinner som tar seg av eldre, barn, syke, psykisk syke, ungdom og som tenker fellesskap fremfor egen vinning, hver dag. Kvinner som er alenemødre, eller som er en del av en storfamilie, kvinner som setter mat på bordet til sine familier, eller som er alene og/eller legger all tid inn på jobb. Eldre kvinner som samler familiens historie, som er samlingspunkt og lim i både samfunn og familie. Kvinner som er friske eller syke, som holder motet og håpet ved like, kvinner som ser forbi glasstak og stengsler og følger sine drømmer. Kvinner med humor, glede, sorg, lengsler, som løfter hverandre og andre opp, kvinner som jobber i stillhet, og kvinner som hever sin stemme. Og alle andre jeg ikke har nevnt her nå. Dere gjør en uvurderlig innsats!

Dere har min fulle respekt, og denne ene dagen i året kan vi bruke til å sende gode tanker og ros til dere alle. Det er vel fortjent!

Så på mannsdagen, kan vi heller hylle våre menn.

Gratulerer med dagen, kvinns!