Gjesteinnlegg: Regjeringen går ikke langt nok. Forby niqab og burka!

Jusstudent og Unge Venstre-politiker Sarah Zahid mener regjeringen innskrenker muslimske kvinners frihet ved å forby niqab og burka i undervisningssituasjoner. En første innskytelse er om Zahid fortsatt ønsker å være Venstre-politiker ettersom partiet hennes har gått med på et slikt forbud. Henne om det.

Koblingen til integreringen, som ikke akkurat går på skinner, er langt mer interessant. At nikab skulle virke integrerende samtidig som et fåtall kvinner, ifølge Zahid, bruker dette plagget. Hadde nikab fungert på en slik måte at kvinner med opprinnelse i islamske flertallssamfunn hadde like stor som eller bedre arbeidsdeltakelse enn sine norske medsøstre hadde hun hatt et poeng. Men det har hun ikke.

Å ikke vise ansikt er ikke forenelig med norsk og vestlig tankesett. Faktisk er det flere medlemsland i OIC (Organisasjonen for islamsk samarbeid) som aktivt forbyr denne identitetsmarkøren fordi den ikke representerer verken integrering, inkludering eller respekterer ulikheter, for å bruke Zahids terminologi.

Den representerer en, potensielt, voldelig og totalitær ideologi som slavebinder kvinner og representerer det verste islam har å by på, gitt en ortodoks tolkning av religionen. De medlemsland i OIC som påbyr eller tillater bruk av nikab, burka eller tilsvarende identitetsmarkører er blant verdens mest repressive og kvinnefiendtlige samfunn i verden i 2018.

Det er et paradoks at Zahid mener at dette handler om å «kle seg som de vil». Noen av konvertittene, gjerne assosierete med Islam Net, eller tilsvarende, blir nok sure fordi de ikke lenger får være reklametårn for et repressivt, totalitært og intolerant islam. Det tror jeg vi som samfunn lever godt med. De kan fortsatt «kle seg som de vil» hjemme eller på møter i Islam Net. De kan fortsatt ha den på seg i friminuttet og pauser på skole eller campus på OsloMet eller andre høgskoler. Men jeg for min del håper grensedragningen blir enda tydeligere og at forbudet utvides til det offentlige rom. Om noen konvertitter eller utenlandsfødte fanatikere har et problem med det, har de en ulovfestet rett til å dra herfra.