Faktisk.no: Hvem vokter vokterne?

De tradisjonelle medienes sponsede vaktbikkje, Faktisk.no, roser seg av å avsløre feil og falske nyheter og later til å ha et visst oppheng i alterntive medier som Document.no, Rights.no og Resett. Gad vite hvorfor de ikke sjekker alternativaviser på venstresiden/innvandringspådrivende Utrop eller norske mediers egen nyhetsleverandør Norsk Telegrambyrå (NTB)?

Det siste er jo ekstra viktig, for hvis NTB gjør en feil eller hoster opp en misvisende overskrift eller ingress får det store konsekvenser. En rekke aviser følger nemlig på og dermed blir medias busemann «fake news» spredt med forferdende hastighet til en dessverre altfor tillitsfull befolkning. NTB borger jo for kvalitet, gjør det ikke?

Denne gangen er det blant andre Utrop, Nettavisen, Framtida og Fagpressenytt som viderefører NTBs mildt sagt spesielle tolkning av og ditto interessante overskrift og ingress om en Amnesty-rapport om menneskerettigheter, nasjonalisme, rasisme og ytringsfrihet i 2021. Og verstingen i klubben utlegges naturligvis som Vesten. Ikke bare det, men skal vi tro NTB og deres blinde kunder, er det Amnesty selv som angivelig peker ut Vesten.

NTB og dermed Utrops, Nettavisens, Fagpressenytts og Framtidas overskrifte lyder følgelig slik (min uth.):

Amnesty hardt ut mot vestlig nasjonalisme og rasisme

Ingress:

Fjoråret ga et grelt eksempel på vestlig nasjonalisme og rasisme, og ytringsfriheten ble innskrenket, konstaterer Amnesty Internasjonal i sin årsrapport.

Jasså, gjør de? I følge rapporten er det hele 67 land som har vedtatt nye lover for å begrense ytringsfriheten og for de som bare leser overskrifter og ingresser – og de er som vi vet mange – vil NTBs ekstremt misvisende presentasjon sørge for at det feilaktige inntrykket av at det dreier seg om vestlige land og at Amnesty peker på nettopp dette feste seg i publikum.

Amnestys rapport er 416 sider lang, så NTB og co bør kanskje unnskyldes for at de ikke orket å lese den – vi vet jo fra før at rapportlesing ikke er noe populært tidsfordriv i vår ærede journaliststand, bare tenk på all den like blatante som hyppige feilinformasjonen vi har fått fra vår velfinansierte, velbemannede presse på innvandringsfeltet i årenes løp!

Hvis man i motsetning til NTB og kundene deres leser rapporten ser man derimot at verstingene befinner seg alle andre steder enn i Vesten. Selv når Amnesty trekker frem noen få eksempler på overtredere er eksemplene fra Afrika, Asia, Midtøsten og Syd-Amerika dobbelt som mange som i selve Vesten. Og verre. Mye verre.

Amnesty peker på at autoritære regimer har brukt Covid-pandemien til å slå ned på både ytringsfriheten og forsamlingsfriheten, hvilket selvfølgelig ikke er bra. Men regimenes metoder kan ikke sammenlignes: I Vesten får du tilsnakk og i verste fall bot for overtredelse; i Afrika, Asia og Midtøsten blir du, og i virkelig ille tilfeller familien din, truet, fengslet, mishandlet eller myrdet. Disse landene utgjør langt over brorparten av kritikkverdige nasjonalister, rasister, ytringsfrihetsinnskrenkere etc. i Amnestys rapport.

Og den fæle nasjonalismen og rasismen Vesten bedriver? Akk ja, under en pandemi som skremte befolkningen, druknet helsevesenet, ruinerte samme befolknings liv og helse og ingen helt har sett utgangen på, var Vesten så nasjonalistiske og rasistiske at de stengte grensene sine og/eller innførte en beinhard grensekontroll. Mer nasjonalistisk og rasistisk kan det vel knapt bli? Uansett var Vesten slett ikke alene om dette og igjen befant over halvparten av de skyldige landene seg da heller ikke der.

Vi får anta at Amnesty Internationals generalsekretær Agnès Callamard og den norske generalsekretæren John Peder Egenæs har lest sin egen rapport, for de singler nemlig ikke ut «vestlige overtramp» slik NTB og kundene deres gjør i overskrift og ingress. Ja, Vesten få pepper den også, men Amnesty går altså ikke spesielt ut mot «vestlig nasjonalisme og rasisme» slik NTB & co vil ha deg til å tro; de går ut mot nasjonalisme, rasisme og innskrenkninger av ytringsfriheten over hele fjøla. I forordet kritiserer Callamard «verdens ledere» – kjemisk fritt for prefixet «vestlig». Punktum. Hun vet antagelig også mye bedre enn å single ut Vesten (som jo ellers er vanlig) som verstingen, for hun har bakgrunn som spesialrapportør for menneskerettigheter i FN og betegnende nok har alle granskningene hennes foregått i Afrika, Asia og Midtøsten. I rapportens forord skriver Callamard blant annet at «mange regjeringer begikk ulovlig diskriminering av mennesker på flyttefot, inkludert flyktninger og asylsøkere». Det eneste eksempelet hun selv trekker frem er Peru, som nektet en million migranter, inkludert en halv million regulære asylsøkere, rettigheter som f.eks. helsetjenester. Peru har så vidt meg bekjent aldri være regnet som en del av Vesten.

De siste årene har særlig pressen og de søkkrike småfyrstene som styrer sosiale medier gitt uttrykk for hvor veldig, veldig, veldig bekymret de er for utviklingen med alternative medier, deres påståtte spredning av såkalte fake news og den dalende tilliten til tradisjonelle medier – og myndigheter – dette beviselig resulterer i. Men enhver som er geuint bekymret for denne utviklingen burde vel som et minimum la være å spre falske/misvisende nyheter selv? Faktisk var det nettopp for å komme denne problemstillingen til livs at tradisjonelle medier opprettet og nå finansierer faktasjekketjenesten Faktisk.no. Det var nok lurt, for hvis noen andre hadde gjort det kunne det jo tenkes at en mer uavhengig faktasjekketjeneste ville tatt en titt på hvordan de tradisjonelle mediene selv skjøtter sitt oppdrag. Det skulle tatt seg ut!

Men nå som NTB & co først opererer åpenlyst med en overskrift og ingress som er så grovt misvisende som denne, hadde det ikke vært gøy om Faktisk.no for en gangs skyld gadd å gjøre jobben sin, avslørte svindelen for norske lesere og deretter spurte NTB hvor de fikk påhenget «vestlig» fra og hva gjentagende feil som denne mon kan skyldes…?

Mener du at noen bør vokte vokterne eller Likte du det du leste? Støtt gjerne Gjenstridig.no ved å like og dele denne artikkelen eller gi en skjerv til driften på Vipps 918 18 142.