Fakta = mening?

At Sveriges svar på NRK, Sveriges Television (SVT), tok avstand fra Sverigedemokraternas leder Jimmi Åkesson på direkten under partilederdebatten på fredag har vakt betydelig oppsikt, og reaksjonene fra både norske og danske mediehus har hovedsakelig vært sunne. Ansvarlig redaktør for SVTs valgdekning Eva Landahl, som tok avgjørelsen om å markere kanalens avstandstagen, har måttet si fra seg ansvaret for øvrig dekning.

Det spørs om det hjelper stort på SVTs, for Landahls holdning kommer jo et sted fra. SVT har da også forsvart avgjørelsen, selv om de innrømmer at de kunne håndtert saken bedre. Landahls eget forsvar og selektive gjengivelse av hva som faktisk ble sagt, gjør saken enda verre, for den viser med all ønskelig tydelighet at vi ikke snakker om overordnede prinsipper her.

Og så er det våre egne mediers dekning av det som skjedde og etterspillet, da. Hørte, så og leste de ikke det samme som resten av oss? Det virker ikke slik, for hos NRK heter det for eksempel:

Partiet meiner at SVT har vridd på det Åkesson sa i debatten når dei grunngir kvifor dei gjekk ut og tok avstand frå det Åkesson sa. Dei viser til at Eva Landahl i SVT i dag sa at Åkesson hadde peika ut innvandrarar som ei gruppe som ikkje kan bli svenske.

Dette er rein løgn, meiner Sverigedemokraterna, og viser til at partileiaren sa at innvandrarar må få føresetnader til å bli svenske, til å passe inn i Sverige, men at dei styrande ikkje har gitt dei sjansen til det.

– Passar ikkje inn
Jimmie Åkesson sa at årsaka til at så få innvandrarar er i jobb er at dei ikkje passar inn i det svenske samfunnet. SVT gjorde det klart at dei tok avstand frå ei slik generalisering av ei stor gruppe menneske.

Mener Sverigedemokratene…?

Hos Dagbladet:

SD reagerte også på at SVT klippet bort delen av uttalelsen hvor Åkesson sier at innvandrere skal gis forutsetninger for å bli en del av det svenske samfunnet.

Ved å gjøre det, blir det vanskelig å forstå sammenhengen i hva partilederen faktisk sa under debatten, mener partiet.

Bråket eskalerte ytterligere da Landahl i et intervju med Expressen sa at Åkesson «pekte ut innvandrere som en gruppe som ikke kan bli svensker».

Det mente SD at var ren løgn, noe som fikk Landahl til å beklage og rette på sitatet. Det hun egentlig mente å si var at Åkesson «pekte ut innvandrere som en gruppe som ikke er svensker».

Mener partiet…?

Siden når ble fakta degradert til en mening? Sverigedemokratene mener ikke dette, de påpeker rene fakta som ligger åpent i dagen, for alle kan ved selvsyn se hva som skjedde. NRK følger således SVT og Landahl, som har fremstilt den forbløffende avstandstaken som en slags plikt med tanke på statskanalens «värdegrunn». Men når de altså må forvrenge hva Åkesson faktisk sa for å få forklaringen til å passe, står den selvfølgelig ikke til troende.

Man kan naturligvis diskutere både form og innhold – og formuleringen var kanskje i overkant klønete – men det er ingen tvil om at Åkesson hverken sa eller mente det flere medier forsøker å tillegge ham. I realiteten sa han dette:

Jobb är viktigt. Jobb är avgörande. Men vi måste ju också ställa oss frågan, för att hela integrationsdebatten har i alla dessa år handlat om just jobb. Bara invandrarna får jobb så kommer allt att lösa sig, har alla de här sagt alltid. Det händer ju inte. Det blir inte så. Och därför så måste man ställa sig frågan: varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenskar. De är, de passar inte in i Sverige. Det är klart, att då är det svårt att få jobb. Det är klart, att då är det svårt att få jobb, då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättning att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur och då blir det detta splittrade samhälle och detta eviga utanförskap.

Slik ble uttalelsen gjengitt av Landahl og SVT:

– ”Bara invandrare får jobb så kommer allt att lösa sig” – det har de sagt hela tiden. Det händer inte, det blir inte så. Därför måste man ställa frågan varför det är så svårt för de här människorna att få jobb. Det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige, sa Åkesson (SD).

Uttalandet är generaliserande och pekar ut invandrare som en grupp som inte är svenskar och som inte passar in i Sverige.

Som alle kan se, er innholdet plutselig snudd på hodet. Dette er med andre ord ikke noe Sverigedemokratene mener, selv om NRK og Dagbladet gjør sitt beste for å fremstille det slik.

Gitt denne vinklingen fra vår egen statskanal, bør vi nok ikke føle oss så altfor trygge på NRKs forsikringer om at noe lignende aldri kan skje hos oss.