Fake News fra NRK, Østlendingen og ARS

Skjermbilde fra Facebook: NRK og ARS i skjønn forening.

En kvinne er angivelig blitt dømt til 36 dagers fengsel i Høyesterett for brudd på den såkalte hatparagrafen (§185), og hos Antirasistisk senter (ARS) er gleden stor. – Jeg har av meg hatten for norsk lov, skriver én begeistret, mens andre jubler og håper at folk nå vil passe munnen sin. 36 dagers fengsel har vel ikke en gang rasister lyst på?

ARS viser til en artikkel i NRK, som er – for å si det høflig – en smule misvisende, ettersom NRK-journalistene Tom Haakenstad og Anders Bakkerud Larsen foretrekker å fokusere på §185. Det er da også den eneste paragrafen som blir forklart i NRKs «faktaboks» i statskanalens nyhetssak om det de fremstiller som en sensasjonell dom.

Journalist Gunnar Østmo i avisen Østlendingen gir sitt besyv med, og under overskriften «Høyesterett dømte kvinne for hatefulle ytringer», fremstiller han dommen og fengselsstraffen utelukkende som et resultat av kvinnens hatefulle ytringer.

Det stemmer ikke.

I motsetning til NRK, ARS og Østmo/Østlendingens fremstilling er det nemlig et par andre paragrafer med i bildet, nærmere bestemt §155 og §156 om hhv. vold eller trusler mot offentlig tjenestemann og å forhindre en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling, og de har betydelig mer å si for straffenivået enn §185. Kvinnen ble også dømt for å ha gått til angrep på, og skreket ukvemsord og skjellsord til politibetjenter, hvilket iflg. dommen normalt ville kvalifisert til 20 dagers fengsel. Høyesterett skjerper imidlertid straffen fordi kvinnen har to dommer for vold mot politiet fra før

Er det for mye forlangt at vår 6 milliarders statskanal, andre journalister og statsstøttede organisasjoner setter seg inn i saker før de skriver om dem og sprer dem på sosiale medier?