Dine skattepenger i arbeid!

Staten har frosset de økonomiske midlene til Norges største – dessverre – somaliske moskè Tawfiiq Islamic Center med over 7800 medlemmer på grunn av en internkonflikt om hvem som skal styre moskèen. Per i dag er det to styrer som i motstrid med hverandre hevder at de representerer Tawfiiq, som årlig mottar 7,8 millioner kroner i statsstøtte, melder NRK.

Med tanke på hva Tawfiiq Islamic Center ellers står for, er det smått utrolig at det må en internkonflikt til for å stanse pengestrømmen til dem.

Dette er for øvrig den samme moskèen som Erna Solberg valgte å besøke for å berolige muslimer etter det mislykkede terrorangrepet på moskèen Al-Noor Islamic Centre i august, og der utnevnte Tawfiiq som en samarbeidspartner kampen mot «hat og muslimfiendtlige holdninger».

Bekjemp AIDS – drep en homse i dag! Skjermbilde: Tawfiiq Islamic Academy.

Statsministerens utmelding er særdeles urovekkende for kvinner, homofile og eventuelt annerledestroende.

For hvorfor oppsøker norske myndigheter moskèmiljøer som dette og hvorfor i all verden får de statsstøtte i et land hvor hele den politiske, akademiske, kulturelle og mediale eliten samt en hær av forskningsmiljør og NGOer ustanselig hevder at vi har et kjempeproblem med hatefulle, ekstreme holdninger?

Tawfiiq er jo selv en hovedleverandør av akkurat det regjeringen Solberg og resten av det offisielle Norge utad foregir å ville bekjempe. De er ikke en gang mot vold eller drap. Det fremgår særdeles klart av FB-siden til Tawfiiq Islamic Academy, som er en del av moskèen.

Her legitimerer Tawfiiq konspirasjonsteorier som at AIDS er forsårsaket av homofile, og man unnslår seg naturligvis ikke for å foreslå en probat løsning på problemet: drep dem.

Moskeens anbefalte, endelige løsning på homseproblemet ble raskt slettet fra profilen deres da de i 2013 sto frem i Aftenposten som skrekkelig bekymret for at ukjente, men definitivt utenforliggende krefter radikaliserte ungdommene deres – radikaliseringen kunne jo umulig skyldes dem selv, må vite – men som vanlig er i disse dager: den lå der lenge nok til at flere oppvakte FB-deltagere fikk tatt skjermbilde av den.

I tillegg har moskèen invitert hatpredikanten Abu Usamah at-Thahabi, en av den radikale salafistorganisasjonen Islam Nets favoritter. Han preker hat mot kvinner og annerledestenkende/ikke-troende, og fremmer steining som passende straff for f.eks. utroskap. Han er altså for å torturere folk til døde, og denne mannen inviterer faktisk Tawfiiq-moskèen på besøk: – Vi elsker islams folk og vi hater det ikke-troende folket. Vi hater vantro, er blant budskapene han leverer til menighetene han besøker. Moskèens egen imam, Ali Mohammed Salah, mener at kvinner ikke har rett til å nekte ektemannen sex, og at kvinner heller ikke kan dra på en dagstur uten følge av en mann. Ellers fremmer man kjønnssegregering, påbud om tildekning av kvinner og «akademiet» deres er helt enig med hatpredikant at-Thahabi i at steining er en ypperlig straffemetode for ting som hører hjemme i privatlivets fred.

Tawfiiq-moskèens foretrukne familiepolitiske tiltak: steining. Skjermbilde: Tawfiiq Islamic Academy.

Jeg vet ikke hvordan det er med Erna, men i min optikk er moskèens budskap både hatefullt, fiendtlig og ekstremt. Å være tilhenger av steining, drap på homofile og å gjøre kvinner til menns eiendom er ganske enkelt ikke moderat eller antihatefullt på en flekk. Vi skal vel heller ikke se bort fra at mye av den «islamofobien» og muslimfiendtligheten» vi faktisk ser skyldes holdningene som prekes og spres fra nettopp moskèer og tilhengere som Tawfiiq.

At disse menneskene snakker om bekjempelse av hat er i drøyeste laget, for å si det høflig.

Mange vil kanskje påpeke at det finnes andre typer islam og at man derfor ikke kan dømme ut en hel religion, og har for så vidt rett i det. En annen vanlig innvending er at «ikke alle muslimer er sånn eller tenker/mener slikt som dette». Nei, men Tawfiiq-moskèens ledelse og sannsynligvis en stor del av meningheten – hvis ikke hadde de jo ikke vært en del av den – gjør det. Tawfiiq Islamic Center står ikke for noen av de «andre islam»; de står for en av de aller verste variantene – en variant som Vesten gjør lurest i å holde på flere hundre mils avstand.

Så hvorfor får denne moskèen i det hele tatt statsstøtte? Det skyldes selvfølgelig den merkverdige likebehandlingen vi bedriver av trossamfunn. Som om trossamfunn som støtter drap stiller på lik linje med trossamfunn som ikke gjør det.

Hvis landets lover ikke tillater å diskriminere trossamfunn som Tawfiiq Islamic Center – det vil si å la være å gi dem skattebetalernes penger – så er det lovene og de som tolker dem det er noe galt med. Ingen andre.