Det kan ikke ha noe å gjøre med hvem som bor der, da?

Sosiolog Sara Fanny M. Sandberg Vik har undersøkt hvordan det egentlig «oppleves å være skeiv i Oslo». – Erfaringene er med på å prege hvor i Oslo skeive oppholder seg og hvor de ønsker å bo, skriver Vik, som er tildelt Oslo forskningstipend, og opplyser om at skeive opplever Jernbanetorget og Grønland som utrygt og ubehagelig. Sosiologen mener at det har sammenheng med medias fremstilling av bydelen:

Jernbanetorget og Grønland er rom som oppleves som utrygt og ubehagelig for mange skeive. Skeives egne negative erfaringer, samt inntrykk fra det skeive miljøet, og kanskje spesielt de fremstillingene og formeningene som dannes gjennom mediebilder om stedet, gjør at de oppleves negativt. Jernbanetorget oppleves utrygt fordi menneskemassen kontinuerlig utskiftes, noe som fører til uforutsigbarhet.

Det kan ikke ha noe med hvem som bor på Grønland og oppholder seg ved og på Jernbanetorget og hvilke holdninger de har til skeive, da?

Fafo måler innvandrergruppers holdninger. Skjermbilde: Aftenposten.

Delbydelen Grønland ligger i Gamle Oslo, som allerede i 2016 hadde en innvandrerandel på 39 prosent. På selve Grønland var andelen 56 prosent, og de største gruppene er somaliere og pakistanere.

Hva slags holdninger har de til homofile? Det kartla Fafo i 2017, og andelen som mener at homofili aldri er ok er svært høy – både blant gamle og unge. Andelen unge som mener homofili aldri er akseptabelt er 44 prosent (somalisk bakgrunn), 42 prosent (marokkansk bakgrunn) og 41 (pakistansk bakgrunn). For de eldre er tallene enda verre: 67 prosent med pakistansk bakgrunn mener at homofili aldri er akseptabelt, 62 (Irak), 61 (Afghanistan), 58 (Somalia) og 50 prosent (Marokko). Det er fort gjort å ikke føle seg nevneverdig velkommen i dette selskapet, ikke minst fordi en stor del av de unge er unge menn, som er den mest voldstilbøyelige gruppen på kloden uansett bakgrunn.

Fafo måler innvandrergruppers holdninger. Skjermbilde: Aftenposten.

Ikke er de utpreget åpne for andre livssyn heller, så man kan knapt si at toleransen blomstrer i delbydel Grønland. På spørsmål om hvorvidt man er helt eller delvis enig i at «min religion/mitt livssyn er det eneste akseptable», svarer hele 60 prosent av somaliere bekreftende, 55 prosent afghanere, 44 prosent pakistanere og 42 prosent tyrkere. Det vil altså si at en svært stor andel av beboerne på Grønland ikke tolererer skeive og heller ikke er åpne for å gjøre det med det første.

Grünerløkka og Bislett oppgis derimot som trygge delbydeler. I 2016 var innvandrerandelen hhv. 47 og 43 prosent på Grünerløkka øst og vest. De største gruppene er svensker og polakker. På Bislett var andelen innvandrere 34 prosent i 2016, og igjen er de største gruppene svensker og polakker. Hva svarer så de på Fafos spørsmål om homofili? Andelen som svarer at homofili aldri er akseptabelt er hhv. 2 og 8 prosent (21 prosent for førstegenerasjon polske innvandrere). 

Men Vik har et løsningsforslag: Oslo kommune kan male noen av byggene på Grønland i fine farger. Det reagerer nemlig skeive positivt på, skriver hun.

Oslo som er så stolt over sitt mangfold, bør strebe etter å finne inkluderende byromsutforminger. Skeive reagerer positivt på mye fargebruk på bygg og andre elementer. Grøntområder oppleves positivt.

Ja, det er nok selve utformingen av byrommet sin skyld at skeive opplever enkelte bydeler som utrygge.

Hvilke farger man eventuelt bør male beboerne der i sies det derimot ingen ting om, men det er jo også en langt mer ubehagelig problemstilling å ta tak i og man vil jo helst ikke fremstå som stigmatiserende. Bedre å oppfordre til fargebruk og flere grøntområder da. Får vi foreslå utstrakt bruk av Jotun Lady Supreme Finish i fargen lyserosa?

Det vil jo gjøre underverker med beboernes holdninger, samtidig som de skeive vil strømme til området for å beundre arkitekturen, de fine fargene, lukte på blomster og sukke betatt over den grønlandske regnbuen med glitter på. For ikke å glemme alle enhjørningene som sikkert kommer til å løpe rundt i gatene der.

Likte du det du leste, eller mener at det er viktig at noen forsøker å sette ord på vanskelige problemstillinger og at det trengs alternativer til de etablerte mediene? Støtt gjerne Gjenstridig.no ved å like og dele artikkelen, eller ved å støtte enkvinnesdriften på Vipps 918 18 142 eller Paypal.