Den mest gjennomtenkte EU-politikken?

Valget av nytt Europaparlament går av stabelen 26. mai, og hos naboen viser en ny meningsmåling at Sverigedemokraterne går kraftig frem og får fordoblet mandatene sine. Det innvandringsliberale sentrums-(ytre)venstre går derimot tilbake: Liberalerna vil miste sine to mandater, Miljöpartiet vil gå tilbake fra fire til to og Feministisk Initiativ vil ryke helt ut av parlamentet.

Hur kan det vara?

Leder for Liberalerna Cecilia Wikström tror ikke sine egne øyne:

– Jeg har veldig vanskelig for å se at vi kan ryke ut for vi er jo det partiet som har den mest gjennomtenkte Europapolitikken, sier hun til Europaportalen.

Imidlertid tilhører både Liberalerna og Centerpartiet – som ser ut til å beholde sitt ene mandat – gruppen ALDE i Europaparlamentet, og det spørs hvor gjennomtenkt denne gruppens politikk er.

Detta blir bra! ALDE på Twitter.

ALDE (Liberals and Democrats for Europe) ledes av Guy Verhofstadt (bildet), og går til valg med slagordet «Det er på tide å fornye Europa». Og å fornye Europa kan vi nok trygt si at de vil.

De vil nemlig utvide EU til å omfatte det afrikanske kontinentet, for det er jo så mange forbrukere der. «La oss skape et enhetlig Euro-afrikansk økonomisk område. Det har et enormt potensiale som står ubenyttet: 1,5 milliarder forbrukere, verdt 20 milioner milliarder [ja, du leste riktig. min anm.] kan konkurrere med Kina», twitrer Verhofstadt begeistret.

Forbrukere er ikke det eneste det afrikanske kontinentet har mye av; de har generelt mange mennesker og står faktisk midt i en befolkningseksplosjon som er så stor og rask at det knapt er til å fatte. Enorm fattigdom, manglende fremtidsutsikter, sosial uro og det som er verre, følger i dens spor.

I følge FNs kontor for befolkningsprognosers fremskriving vil verdens befolkning øke fra dagens 7,5 milliarder øke til 9,5 milliarder innen 2050 – altså i løpet av 31 små år. Mer enn halvparten vil skje på det afrikanske kontinentet, hvor befolkningen vil mer enn doble seg til 2,4 milliarder innen 2050. Nigerias befolkning alene forventes å overstige USAs i løpet av de neste 31 årene. Befolkningen vil faktisk fortsette å øke selv om det skulle bli et fall i det gjennomsnittlige antallet fødsler per kvinne, og FN forventer at folketallet på det afrikanske kontinentet kan øke til så mye som 4,2 milliarder – mer enn 35 prosent av jordens samlede befolkning – i 2100.

Den totale fertilitetsraten på det afrikanske kontinentet er hele 88 prosent høyere enn i resten av verden. Bare i 2015 økte således befolkningen i Afrika med 30 millioner. Om 31 år vil den årlige veksten være på 42 millioner mennesker; i 2050 vil hele fire av ti av alle verdens barn vil være afrikaner. Sannsynligheten for at de afrikanske landenes sosiale, økonomiske og kulturelle utvikling vil klare å holde tritt med en så eksplosiv befolkningsvekst er praktisk talt lik null. Ifølge lektor ved Center for Afrika-studier Stig Jensen er f.eks. Nigeria allerede i dag ute av stand til å brødfø sin egen befolkning. Alene har Nigeria også hele 26 millioner arbeidsledige, hvilket utgjør mer enn befolkningen i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island til sammen.

Legg til EUs dogmatiske troslære om fri flyt av varer og tjenester over grensene, og bruken av ordet «gjennomtenkt» fremstår ikke så gjennomtenkt at det gjør noe.

Allerede for ti år siden fant det internasjonalt anerkjente Gallup World Poll at hele 700 millioner – 16 prosent – av verdens voksne befolkning ville emigrere hvis de kunne. På det tidspunktet var det flere enn befolkningen i Nord- og Søramerika til sammen. Det var hovedsakelig innbyggerne i subsahariske land på det afrikanske kontinentet som uttrykte ønske om å emigrere. Her svarte hele 38 prosent – 165 millioner – at de ville emigrere hvis muligheten bød seg. Hvor ville de hen? 24 prosent – rundt 165 millioner – ville til USA. 44 millioner ville til Storbritannia eller Frankrike, 35 millioner til Spania og 25 millioner til Tyskland. Samlet ville nærmere 210 millioner flyttet til et EU-land.

I en tilsvarende undersøkelse i 2018, falt andelen til 15 prosent, men til gjengjeld hadde befolkningen økt, så per i dag ønsker over 750 millioner mennesker å emigrere fra sitt eget land. I 13 land – deriblant Nigeria – svarer faktisk halvparten at de akter å emigrere hvis de kan.

Og de ønsker seg i stor grad til et kontinent hvor over halvparten ikke lenger ønsker dem velkommen. 56 prosent av den europeiske befolkningen vil enten stanse eller sterkt begrense innvandring fra muslimske land, som er de mest «flyktningproduserende» landene i verden. I 2016 viste også en omfattende undersøkelse at mens Europas befolkning er innstilt på å ta i mot flyktninger som kan bidra til samfunnet og er personlig forfulgt på religiøst eller etnisk grunnlag – slik asylinstituttet egentlig forutsetter – gjelder dette på ingen måte for økonomiske migranter, og da særlig ikke mannlige.

Det kan jo ikke ha noe med vår egen politikk å gjøre, så da må det være russerne! Bilde: ALDEs FB-side.

En helt ny undersøkelse fra YouGov viser at innvandring og klima nå er de viktigste politiske spørsmålene for Europas befolkning, og rundt halvparten – litt over og litt under i 8 forskjellige EU-land – svarer bekreftende på påstanden «mitt land bør ikke ta i mot flere flyktninger fra konfliktområder». Cecilia Wikströms hjemland troner som nummer tre på toppen med 51 prosent.

I forkant av Europaparlamentsvalget tror de fleste observatører at EU-skeptiske, nasjonalkonservative og innvandringsrestriktive partier vil gå frem, mens de EU-vennlige, overnasjonale og innvandringliberale vil gå tilbake.

ALDE merker nok presset, og bekymrer seg i den grad at de advarer folk mot å la seg lure av «falske nyheter» – hvorfor skulle de ellers stemme feil, liksom? – fra særlig Russland og krever at IT-gigantene trapper opp kampen mot «desinformasjon» på internett da selve demokratiet står på spill.

Tatt i betraktning ALDEs selvvalgte kampsak, tyder imidlertid alt på at russerne kan spare seg bryet.

Likte du det du leste? Støtt gjerne Gjenstridig.no på Vipps 918 18 142 eller PayPal.