Danmark: Omskjæring av guttebarn helt greit

Dansk folketing skal senere i år behandle et borgerforslag om en minimumsgrense på 18 år for religiøs rituell omskjæring av guttebarn. Nå har et notat fra Styrelsen for Patientsikkerhet konkludert med at omskjæring av guttebarn er ufarlig og har få komplikasjoner, når inngrepet foretas av leger. Notatet vil inngå i den senere behandlingen om en aldersgrense, forteller Kristeligt dagblad.  Notatet er en oppdatering av et notat fra 2013, «Omskæring af drenge». Notatet konkluderer også om at omskjæring av guttebarn ikke får konsekvenser for deres seksualitet som voksne, men understreker at bedøvelse av barn under ett år har sine utfordringer. Det estimeres at om lag 2000 ikke-terapeutiske omskjæringer foretas i Danmark hvert år, det vil si at omskjæringen ikke foretas av medisinske grunner.

Blandet mottakelse

Notatet får en blandet mottakelse. Tidligere overrabbiner Bent Melchior (90 år) mottar nyheten med glede, og sier at det har vært en tradisjon så lenge han kan huske. Mikael Aktor, som har jødisk bakgrunn og er lektor i religionsstudier på Syddansk Universitet og nestformann for Intact Denmark (en forening mot omskjæring av barn) kan styre sin begeistring for notatet.

– Min helt overordnede indvending er, at Styrelsen for Patientsikkerhed i det hele taget tillader en operation på børn, som ikke fejler noget. Børn, der ikke er patienter, bliver patienter. Og så hæfter jeg mig ved, at mange af de spørgsmål, folketingspolitikerne bad om at få belyst, ikke er besvaret eller besvaret mangelfuldt,” siger Mikael Aktor.

Aktor reagerer også på at styrelsen tar lett på at det er vanskelig å gi skikkelig bedøvelse til barn under ett år.  Han får støtte fra overlege og formann for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Johachim Hoffmann-Petersen:

– Det er mange som har argumenteret for omskæring du fra religiøse argumenter. Men forbavsende få har argumenteret for at drengene skal være smertefri.

Artikkelen nevner ikke noe om hva muslimske overhoder synes om notatet.