Danmark: Økende antall unge setter religion foran loven

København kommunes integreringsbarometer 2018 viser at det går fremover med integreringen av ikke-vestlige innvandrere på en rekke områder, i alle fall når det gjelder det materielle som utdannelse og sysselsetting. Antallet som faller ut av utdanning, går helt ledige eller opplever diskriminering har falt noe.

Til gjengjeld øker antallet unge ikke-vestlige som setter religion og tradisjon foran dansk lov, og antallet som bakker opp om demokratiet faller. Hver tredje københavner med ikke-vestlig bakgrunn i aldersgruppen 18 og 29 år mener at religiøse lover og tradisjon skal følges, selv om det er i strid med dansk lovgiving. I 2016 var det litt under hver fjerde som mente dette. Av unge københavnere med etnisk dansk bakgrunn, mener 18 prosent det samme.

Samtidig faller antallet unge med ikke-vestlig bakgrunn som bakker opp om det demokratiske systemet fra 84 til 79 prosent. Blant unge etniske dansker, er oppbakningen på 93 prosent.

Arbeids- og integreringsordfører i København, Cecilia Lonning-Skovgaard er bekymret, men tror at det vil rette seg med bedre integrering på arbeidsmarkedet:

”Det bekymrer mig meget, at et stigende antal unge københavnere ikke bakker op om vores demokrati. Forklaringen ligger nok mange steder, og ansvaret hviler på flere skuldre. Men når vi arbejder for, at unge skal have et fritidsjob og en praktikplads, så er det også for at række ud og anerkende dem og få de unge til at føle sig, som en del af samfundet. Og jeg tror på en sneboldseffekt mod en større respekt for demokratiet, når du først sidder i frokoststuen med dine kolleger og diskuterer samfund og politik”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Rapporten viser også at den personligfarlige kriminaliteten i København øker blant unge med ikke-vestlig bakgrunn. Blant ikke-vestlige unge i aldersgruppen 15-25 år, ble 4,4 prosent siktet for personligfarlig kriminalitet, mot 3,8 i 2016. For den øvrige befolkningen er andelen uendret fra 2016, og ligger på 0,7 prosent.

I 2015 viste en meningsmåling foretatt av Wilke på oppdrag fra Jyllands-Posten at danske muslimer legger stadig større vekt på islam og islamsk praksis. 50 prosent oppga at de ba mer enn fem ganger daglig, mot 37 prosent i 2006. Der 62 prosent mente at koranens anvisninger skulle følges fullt ut i 2006, var andelen steget til 77 prosent i 2015. Det er også flere som mener at muslimske jenter bør dekke seg til når de kommer i tenårene.

Religionssosiolog Brian Arly Jacobsen ved Københavns universitet var overrasket over resultatet, som viste at trenden gikk i motsatt retning av det som var forventet:

»Det ser ud til, at de danske muslimer er blevet mere religiøse på alle dimensioner, både når det handler om tro og praksis. Generelt ville vi forvente, at det modsatte ville ske, og at de med tiden ville komme til at ligne resten af danskerne, der ikke er særligt religiøst aktive,« siger han til Jyllands-Posten.