Danmark: Folk oppfordres til å melde inn mistanke om smitte

Det danske Folketinget har hastebehandlet endringer i epidemiloven, gjeldende fra 12. mars, skriver Jyllandsposten.  De nye endringene gir blant annet Sundhets- og Ældreministeriet en rekke nye fullmakter i forhold til coronaviruets inntog i Danmark. Som følge av dette har nå Styrelsen for Patientsikkerhed oppfordret danske borgere om å melde inn folk de tror kan være smittet av viruset, slik at de eventuelt kan tvangsbehandles:

Efter hasteloven kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede påbud om tvangsmæssig undersøgelse, indlæggelse, isolation eller behandling af enkeltpersoner. For at sikre, at styrelsen kan få viden om sager, hvor der kan være behov for at udstede et sådant påbud for at forebygge og inddæmme spredning med COVID-19 etablerede styrelsen en mulighed for at «anmelde» potentielle sager via et link på styrelsens hjemmeside.

Skjerndump

 

Borgerne ble bedt om å fylle ut et skjema med opplysninger gjennom sikker epost hos styrelsen. Ved forespørsel om hvorfor borgerne gis mulighet til innrapportering , svarer styrelsen:

– Det er Folketinget, der har truffet beslutning om en række ændringer i epidemiloven. Beslutningen er truffet med henblik på at forebygge spredning af coronavirus, skriver Styrelsen.

–  Hvis man har en konkret og velbegrundet bekymring over adfærden hos enkeltpersoner konstateret eller formodet smittet med Covid-19, og andre tiltag har været forsøgt uden resultat, kan man downloade og udfylde et skema på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Det ser likevel ut til at styrelsen har hatt tid til å overveie hvorvidt dette tiltaket var lurt, siden de nå har oppdatert informasjonen om å melde inn mistenkte smittede. Det er ikke lenger mulighet til å melde inn via hjemmesiden:

Efter aftale med sundheds- og ældreministeren er der nu lukket ned for muligheden for på styrelsens hjemmeside at «anmelde» risikofyldt adfærd hos andre borgere med henblik på overvejelser om udstedelse af eventuelt påbud til enkeltpersoner. Det er dog fortsat afgørende, at sundhedspersoner, der oplever risikofyldt adfærd nemt og enkelt kan kontakte styrelsen. Myndigheder, sygehuse, plejehjem, bosteder m.v. kan i stedet kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 72 28 66 00.

 

  Kanskje ble det i overkant mye arbeid?