Dagblad-redaktør støtter opprop mot rasismeparagrafen

En rekke profilerte akademikere og offentlige samfunnsdebattanter støtter et opprop for å fjerne rasismeparagrafen, som i stadig større grad fører til domfellelser av rene meningsytringer.

Egeland uttrykker støtte til oppropet på Facebook. Skjermbilde: FB.

Nå stiller også redaktør og politisk kommentator i Dagbladet, John Olav Egeland, bak oppropet. I en statusoppdatering på Facebook skriver Egeland:

Dette oppropet vil vekke mye indignasjon. Men det har en prinsipiell begrunnelse som alle bør tenke gjennom før de reagerer. Oppropet har min støtte.

I oppropet heter det blant annet:

Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer» (se lovdata). Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme. Denne uklarheten skaper en fundamental usikkerhet om hvor ytringsfrihetens grense går.

Problemet tilspisses av lovanvendelsen. § 185 som ble innført for snart femti år siden, benyttes langt hyppigere nå enn tidligere. En rekke personer er blitt straffet for ytringer som vanskelig kan betraktes som skadelige i objektiv forstand.

Også kommentator i Dagbladet Marie Simonsen stiller spørsmål ved § 185, som hun mener virker mot sin hensikt:

Jeg spør meg heller om noen egentlig er mot det. Rasismeparagrafen virker jo dessuten mot sin hensikt.

Oppropet, som har tverrpolitisk støtte, har i skrivende stund 1240 signaturer.

Vi trenger flere. Spre ordet!