Breaking: Aftenposten og resten av medie-Norge frykter svak og vernet gruppe

Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen vedgår på lederplass at hun kjenner på frykt og uro «knyttet til å publisere Muhammed-tegninger»; en frykt hun påpeker at er – som alle andre jo også vet per nå – helt reell:

I disse 15 årene siden karikaturstriden har det stadig slått meg i hvilken grad frykt er tabu blant mine kollegaer i redaktørstanden. I 2006 og årene etterpå var frykten for at ansatte skulle bli skadet helt reell. Noe annet ville være merkelig, gitt det vi så rundt oss.

Sjefredaktør i Aftenposten Trine Eilertsen 25. oktober 2020.

Eilertsen skal ha for innrømmelsen; det er jo langt mer enn onkel politi gjør, selv om de nå har lagt seg flate etter å ha møtt mannsterkt opp på døren hos en privatperson som hadde hengt opp Muhammed-karikaturer i lokalmiljøet. Politiet fryktet nemlig reaksjonene fra «sterke krefter» som «ikke godtar slike handlinger». Noen har forøvrig gjort det samme på Røros, og der er faktisk PST blitt koblet inn.

Men Eilertsen er altså sjefredaktør i det samme Aftenposten som er helt enig med regjeringen Solberg og stortingsflertallet om at gruppen – og religionstolkningen og livssynet de har valgt å innta – som er den konkrete årsaken til både frykten og uroen egentlig er en svak gruppe som derfor har krav på særskilt vern i norsk lovgiving i form av §185 b, som gjør det straffbart å hate, forhåne og ringeakte dem for nettopp religionen og livssynet deres:

Den tidligere justisministeren mener «hatparagrafen» brukes for ofte. Folk lar, ifølge ham, også være å si sin mening av frykt for den. Forslaget bør ikke vedtas, i alle fall ikke nå.

Aftenposten på lederplass 21. oktober 2020.

§185 innebærer imidlertid èn fordel for alle borgere i Norge, da – og det hva enten de er regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter, politibetjenter, redaktører eller privatpersoner på Kongsberg: Om du ikke har lov til å håne eller ringeakte denne gruppen på grunn av deres redselsfulle religiøse livssyn, så har du i hvert fall lov til å være redd den. Så aldri så galt!

Sånn ellers fristes man unektelig til å spørre hvorfor politiet, Eilertsen, Aftenposten og resten av media-Norge er så redd en svak gruppe – og åpenbart har vært redd dem de siste 15 år – hvis denne gruppen faktisk er så svak som det jo har vært hevdet fra offisielt og medialt hold minst like lenge?

Og i hvilket land ligger byene Konsekvent, Konsistens og Logikk igjen, sa du?

Denne artikkelen er skrevet på NHØs private Facebook-profil 25. oktober og lagt inn av Stellan Hjerpset-Østlie.