Apropos Faktisk.no: Forbudt og skrullete konspirasjonsteori i går – tillatt og normal demokratisk debatt i dag

Store nyheter! Nå som vår guddommelige, ufeilbare nye leder i Det hvite hus har gitt oss klarsignal til å debattere opphavet til en sak som angår oss alle på åpent og demokratisk vis, vil også Facebook tillate oss ordinære borgere å skrive ting som at Covid er menneskeskapt uten å straffe oss med utestengelse eller advarsler.

Forbudt, tilnærmet blasfemisk og skrullete konspirasjonsteori i går – tillatt og normal demokratisk debatt i dag. Men Facebooks egen ledelse og vestlige regjeringers press på dem for å fjerne såkalt Fake news og uønsket tale er ikke noen trussel mot ytringsfriheten. Slett ikke!

Gad vite om våre angivelig maktkritiske og granskende medier – som eier det Faktisk.no som altså har fastslått fakta på sviktende grunnlag lenge før fakta i det hele tatt forelå og stemplet legitime innvendinger som konspirasjonsteorier – som har fulgt opp styresmaktene, elitens og FB-ledelsens Covidblasfemilovgiving vil avkreve sistnevnte et svar på denne brå helomvendingen og hva mon den skyldes…? Vil de i samme slengen avkreve Faktisk.no et svar og ikke minst: bedrive en offentlig selvransakelse av hvordan de selv har opptrådt i dette spørsmålet?

Og vil de stille seg selv og våre politikere noen skarpe, kritiske spørsmål om FB og andre sosiale mediers ledelses tilegnelse av makt, holdning til ytringsfrihet og åpenlyse ambisjoner om å styre det demokratiske, offentlige ordskiftet er så sunn at det gjør noe – og hva våre politikere, som jo selv fremstår som særdeles ivrige etter å presse FB til å bøye seg etter deres politiske ambisjoner om å styre det offentlige ordskiftet og egenmektig bestemme hva folk kan debattere og ikke, akter å gjøre med det?

Det er jo alltids lov å håpe, men ett er sikkert: det er neppe godt for å helsen å holde pusten mens vi venter!