Jule(gjen)stri(dig)!

Det blir dessverre sporadiske oppdateringer på Gjenstridig.no frem til neste onsdag, da redaksjonen så langt består av to damer med familie og ditto forpliktelser. Queerteori og hypermoderne skrivebordsteorier om kjønnsrollemønstre til tross; uten hustruers og/eller mødres ca. 197,3 prosents sjefing og egeninnsats, blir det bare ikke ordentlig jul på heimevernsfronten! Gjenstridig.nos normale rytme gjenoppstår imidlertid i romjulen. Vi takker for tålmodigheten og ønsker alle – selvsagt uavhengig av kjønn, alder, religion og seksuell legning – en like trivelig som vellykket førjulsstri.